Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању

Каталошки број програма: 212  

Не

ОШ Жарко Зрењанин, Булевар деспота Стефана 8, Нови Сад, psiholog@zarkons.edu.rs, 0212365453, 0212367641, 0212369191

Маја Петаков Вуцеља, majavucelja@gmail.com, 021493339, 0604933393,

Светлана Стојшин, дипломирани психолог, Основна школа Иван Гундулић, Нови Сад; Маја Петаков Вуцеља, магистар психологије, Основна школа Жарко Зрењанин, Нови Сад

Светлана Стојшин, дипломирани психолог, Основна школа Иван Гундулић, Нови Сад; Маја Петаков Вуцеља, магистар психологије, Основна школа Жарко Зрењанин, Нови Сад

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Сензибилизација и оспособљавање наставника и стручних сарадника за препознавање симптома поремећаја у понашању, прихватање ученика са поремећајем у понашању и развијање конструктивних стратегија рада са овим ученицима.

Повећање спремности наставника и стручних сарадника да препознају проблеме ученика са поремећајем у понашању и пруже им одговарајућу подршку. Упознавање наставника и стручних сарадника са предлозима за рад са децом са поремећајем у понашању и поступцима заснованим на когнитивно-бихејвиоралном психотерапијском приступу, који се реализују на креативан начин. Унапређивање комуникацијских вештина и сарадње наставника и стручних сарадника са родитељима ученика. Развој вештина комуникације наставника и стручних сарадника за рад са одељењем које похађа дете са поремећајем у понашању. Проширивање теоретског знања наставника и стручних сарадника о симптомима, дефиницијама и различитим теоријама које објашњавају узроке поремећаја у понашању.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводни део: упознавање са циљевима програма, и презентовање метода и начина рада. Дефиниција и врсте и симптоми поремећаја у понашању из угла различитих теорија. Сензибилизација наставника за рад са децом са поремећајем у понашању. Стратегије рада са децом са поремећајем у понашању - когнитивно-бихејвиорални приступ Стратегије рада са одељењима у којима није довољно развијен однос толеранције између ученика Сарадња наставника са родитељима деце са поремећајем у понашању и са родитељима деце из одељења

30

дана: 1
бодова: 8

ЦЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника је 1.345,00 динара. Цена по полазнику за групу мању од 25 полазника је 1.585,00 динара. У цену је урачунат порез, трошкови хонорара реализатора, трошкови сертификата, материјал за учеснике семинара и радни материјал. У цену није укључен ручак, освежење, путни трошкови реализатора уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја уколико се семинар изводи на удаљености већој од 200.км од места живљења реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Петефи Шандор", Републиканска 135, Бечеј Светлана Стојшин, Маја Петаков Вуцеља 27 3.71
2 ОШ "Слободан Бајић - Паја", Школска 8, Пећинци Светлана Стојшин, Маја Петаков Вуцеља 30 3.93
3 ОШ "Вељко Влаховић", VIII, број 2, Нови сад - Шангај Светлана Стојшин, Маја Петаков Вуцеља 22 3.83
4 ОШ Братство Јединство", Ослобођења 6, Куцура Светлана Стојшин, Маја Петаков Вуцеља 27 3.97
5 ОШ "Бора Радић", Вукице Митровић 1, Баваниште Светлана Стојшин, Маја Петаков Вуцеља 30 3.97
6 ОШ "Стефан Дечански", Милана Милајковића 11, Београд Светлана Стојшин, Маја Петаков Вуцеља 28 3.84
7 ОШ "Ђура Јакшић", Краља Петра 19, Каћ Светлана Стојшин, Маја Петаков Вуцеља 28 3.95
8 On Line Светлана Стојшин, Маја Петаков Вуцеља 30 3.96
9 ОШ „Милица Павловић”, Епископа Никифора Максимовића 14, Чачак Светлана Стојшин, Маја Петаков Вуцеља 16 3.96

Укупно учесника: 238 | Просечна оцена: 3.9