УЏБЕНИК У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ТЕХНИКА УЧЕЊА УЧЕНИКА И ПРИПРЕМАЊУ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

Каталошки број програма: 588  

Не

Креативна педагогија , Косовска 77 Пожаревац, kreativnapedagogija@gmail.com, 012523290, ,

Живкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012523290, 0643726502,

Радиша Ђорђевић, Дипломирани педагог, Креативна педагогија ; Живкица Ђорђевић, Специјалиста школске педагогије, Пожаревачка гимназија Пожаревац;

Радиша Ђорђевић, Дипломирани педагог, Креативна педагогија ; Живкица Ђорђевић, Специјалиста школске педагогије, Пожаревачка гимназија Пожаревац; Биљана Животић, Професор разредне наставе, Основна школа "Бата Булић" Петровац; Дубравка Павловић, Професор разредне наставе, Основна школа "Дуде Јовић" Жабари; Јелена Драгојловић, Мастер новинарство, Издавачка кућа "Креативни центар" Београд; Mилош Јеремић, Дипломирани професор филозофије, Пожаревачка гимназија ;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање наставника за коришћење уџбеника у наставном процесу ради унапређивање техника успешног учења ученика и њихово оспособљавање за самостално и целоживотно учење.

• Оснаживање наставника за креирање наставе у којој се редовно користи уџбеник. • Усмеравање наставника на стварање услова за усвајање и развијање техника учења ученика. • Упознавање наставника са карактеристикама доброг уџбеника и поступцима за његов избор. • Подстицај ученика да смислено користе уџбеник у процесу усвајања квалитетних знања. • Овладавање поступцима учења учења путем уџбеника и адекватне интеракције. • Развијање вештина за самообразовање и целоживотно учење ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данСавремено образовање и улога уџбеника Појам, функција и карактеристике доброг уџбеникаУџбеник у функцији обучавања ученика техникама учењаЕвалуација рада

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара, што обухвата: презентовање програма, уговарање обука, припрема, реализација семинара, издавање уверења, обрада података, слање извештаја, комуникација ради евалуације програма са учесницима, пружање подршке учесницима након семинара за унапређивање рада, путни трошкови водитеља.