ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Каталошки број програма: 417  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Биљана Вуловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Свети Сава„, Топоница; Весна Анђелковић, Професор техничког образовања, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац''; Ана Зорић, Дипломирани музичар, ОШ „Св. Сава„, Топоница, МШ "др М. Милојевић„ КГ; Бојана Тубић, Професор српског језика и књижевности, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац„; Невена Шимшић, Професор енглеског језика, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац„, Крагујевац;

Биљана Вуловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Свети Сава„, Топоница; Весна Анђелковић, Професор техничког образовања, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац''Невена Шимшић, Професор енглеског језика, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац„, Крагујевац;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција полазника у области ваннаставних активности, комуникације и сарадње са ученицима и родитељима.

Едукација о разлозима већег укључивања ученика и наставника у ваннаставне активности. Оснаживање полазника да препознају шири педагошки значај ваннаставних активности (ВНА), односно како да: • уоче и искористе могућности и потенцијале ВНА, • планирају, организују и реализују ВНА, • прилагоде ВНА потребама деце и условима локалне средине, • садржаје ВНА прилагоде интересовањима ученика и обезбеде да они желе да слободно време проведе у школи • код ученика развијају стваралачко и критичко мишљење, креативност и оргиналност, тимски рад и размену идеја. • развијају истраживачки и предузетнички дух код ученика. • планирају, организују и реализују радионице.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данВаннаставне активности и радионичарски радНовинарска секција – Ђак репортерМануелне вештине и предузетништво кроз сајмове и изложбе Ваннаставне активности – Хор и оркестар

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.400 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Херој Радмила Шишковић" Змај Јовина 27, Смедеревска Паланка Биљана Вуловић, Весна Анђелковић 30 3.95
2 ОШ "Вук Караџић" Излетничка 10, Краљево Биљана Вуловић, Весна Анђелковић 30 3.96
3 ОШ "Никола Тесла" Јована Јовановића Змаја 1, Винча Биљана Вуловић, Весна Анђелковић 29 4
4 ОШ "Николај Велимировић" Владе Јовановића 52, Шабац Весна Анђелковић, Невена Шимшић 30 3.66
5 ОШ "Браћа Вилотијевић", Јована Дерока 2, Краљево Биљана Вуловић, Весна Анђелковић 30 3.77
6 ОШ "Радоје Домановић", Књаза Милоша 2, Параћин Биљана Вуловић, Весна Анђелковић, Невена Шимшић 30 3.91
7 ОШ "Ђорђе Крстић" Живка Настића Бабе 12, Београд Биљана Вуловић, Весна Анђелковић, Невена Шимшић 30 3.92
8 ОШ "Др Јован Цвијић" Јована Цвијића 9, Смедерево Весна Анђелковић, Невена Шимшић 29 3.95
9 ОШ "Бата Булић" Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Биљана Вуловић, Весна Анђелковић 28 3.9
10 ОШ "Свети Сава" Топоница Биљана Вуловић, Невена Шимшић 26 3.96
11 ОШ "Петефи бригада" 16. дивизије 34, Кула Весна Анђелковић, Невена Шимшић 24 3.85
12 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Биљана Вуловић, Невена Шимшић 26 3.88
13 ОШ "Живадинка Дивац" Краља Милутина бб, Крагујевац Биљана Вуловић, Невена Шимшић 25 3.94
14 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак Весна Анђелковић, Невена Шимшић 17 3.99
15 OŠ "Dušan Radović" Zanatlijska bb, Pirot Биљана Вуловић, Весна Анђелковић, Невена Шимшић 30 3.94
16 ОШ "Вук Караџић", Српских владара 111, Пирот Биљана Вуловић, Весна Анђелковић 30 3.9

Укупно учесника: 444 | Просечна оцена: 3.91