Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 59  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Бранкица Ристић, , Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Невенка Јовановић, , Четврта гимназија у Београду; Бранкица Михајловић Илић, Економско-трговинска школа Бор

Бранкица Ристић, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Невенка Јовановић, Четврта гимназија у Београду; Бранкица Михајловић Илић, Економско-трговинска школа Бор

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање професионалних компетенција наставника, васпитача у дoму и стручних сарадника за индивидуализовани приступ и пружање подршке ученицима са емотивним проблемима и проблемима у понашању и њиховим родитељима.

- Унапређивање знања и вештина учесника да препознају интернализоване и екстернализоване проблеме код ученика. - Унапређивање професионалних компетенција за индивидуализовани приступ и пружање подршке ученицима са интернализованим проблемима (стрепња, потиштеност) и њиховим родитељима. - Унапређивање професионалних компетенција за индивидуализовани приступ и пружање подршке ученицима са екстернализованим проблемима (агресивност, бес) и њиховим родитељима. - Унапређивање професионалних компетенција за индивидуализовани приступ у раду са ученицима који подбацују у школи због емотивних проблема и проблема у понашању и њиховим родитељима. - Увежбавање наученог кроз креирање Индивидуалног плана подршке употребом стечених знања и вештина.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи

1. недељаАдолесценција као изазов2. недељаИнтернализовани проблеми3. недељаЕкстенализовани проблеми4. недељаПодршка ученику са проблемима у савладавању школских обавеза и његовим родитељима5. недељаЗавршни рад Анализа рада на семинару - завршни сусрет

30

недеља: 5
бодова: 36

Цена по учеснику износи 3400 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 12 3.93
2 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 41 3.94
3 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 27 3.97
4 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 26 3.96
5 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 39 3.99
6 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 4 3.95
7 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 21 3.94
8 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 34 3.99
9 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 10 3.97
10 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 18 3.97
11 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 26 4
12 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 35 3.98
13 Бранкица Ристић, Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 70 3.98
14 Бранкица Ристић, Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 79 3.98
15 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 31 3.99
16 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 35 3.98
17 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 26 3.97
18 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 30 3.98
19 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 21 3.98
20 Бранкица Ристић, Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 64 3.98
21 Бранкица Ристић, Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 68 4
22 Бранкица Ристић, Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 67 3.97
23 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 20 4
24 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 13 3.96

Укупно учесника: 817 | Просечна оцена: 3.97