Кооперативни приступ у савременој настави физичког и здравственог васпитања

Каталошки број програма: 996  

Не

Удружење педагога физичке културе Ниш, Страхињића Бана 2А, upfknis@yahoo.com, 0658910030, ,

Небојша Стојановић, upfknis@yahoo.com, 0658910030, 0606644501,

Саша Бубањ, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања u Нишу; Ратко Станковић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; Небојша Стојановић , професор физичког васпитања, Медицинска школа „Др Миленко Хаџић„ Ниш;

Саша Бубањ, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања u Нишу; Ратко Станковић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; Небојша Стојановић , професор физичког васпитања, Медицинска школа „Др Миленко Хаџић„ Ниш; Звездан Савић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; Никола Стојановић, доктор наука, физичко васпитање и спорт, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу ;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција и мотивисање наставника за примену кооперативног приступа у настави физичког и здравственог васпитања, прилагођеног савременим условима рада, новим законским оквирима и измењеним наставним плановима и програмима

Упознавање са карактеристикама кооперативног приступа у настави физичког и здравственог васпитања (ФЗВ) - интегрисање когнитивног учења у ФЗВ, социјална интеграција рањивих група ученика, развој различитих вештина (когнитивних, моторичких, итд), увођење различитих исхода учења и стицање различитих искустава са игром); са улогом наставника у кооперативном приступу у настави ФЗВ; са улогом физичке активности и спорта у кооперативном приступу у настави ФЗВ (пребацивање тежишта са победе на забаву, стављање у други план различитост нивоа способности); Овладавање припремом, реализацијом и начинима вредновања специфичних модела физичких активности у коперативном приступу; Упознавање наставника са користима кооперативног приступа у настави ФЗВ.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи

1. данКонцепт кооперативног приступа савременој настави физичког и здравственог васпитања (ФЗВ) Улога наставника у кооперативном приступу савременој настави ФЗВ ПаузаФизичка активност и спорт као средство у кооперативном приступу савременој настави ФЗВДоступни алати за процену и самопроцену у кооперативном приступу савременој настави ФЗВ Савремене технологије у кооперативном приступу савременој настави ФЗВПаузаСпецифични модели вежбања карактеристични за кооперативни приступ настави ФЗВПопуна теста- упитника и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара. У ову цену је урачунато: трошкови организације обуке, аминистративно-рачуноводствени и трошкови изнајмљивањa простора, путни трошкови, радни материјали, освежење, храна и надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Медицинска школа "Др Миленко Хаџић" , ул. Зетска 55, 18000 Ниш Саша Бубањ, Небојша Стојановић 22 3.96
2 ОШ "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад Саша Бубањ, Небојша Стојановић 30 3.79
3 Рума Саша Бубањ, Небојша Стојановић 30 3.81

Укупно учесника: 82 | Просечна оцена: 3.85