Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи

Каталошки број програма: 52  

Не

ОШ Краљ Петар Први, Краља Петра 7, 11000 Београд, direktor@oskraljpetarprvi.edu.rs, 0605299901, 0605299903,

Младен Стевановић, direktor@oskraljpetarprvi.edu.rs, 0605299901, 0605299901,

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ Краљ Петар Први

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ Краљ Петар Први; Младен Стевановић, професор српског језика и књижевности, ОШ Краљ Петар Први; Маријана Томовић, Професор немачког језика и књижевности, ОШ Краљ Петар Први

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Повећање компетенцијa наставника неопходних за квалитетно обављање улоге одељенског старешине у остваривању васпитне улоге школе

Стицање знања о кључним компетенцијама ученика за целоживотно учење и будући радни живот. Стицање знања о развојним карактеристикама и потребама ученика. Пружање подршке јачању компетенција наставника у областима комуникација и сарадња и конструктивно решавање сукоба Јачање компетенција одељенских старешина за пружање подршке развоју личности ученика и израду ИОП-а. Стицање знања о петофазном моделу професионалне оријентације и унапређивање компетенција одељенских старешина за реализацију програма професионалне оријентације. Унапређивање вештина наставника за развој позитивне социјалне и емоционалне атмосфере у одељењу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан1. Улога одељенског старешине у савременој школи2.Улога одељенског старешине у пружању подршке развоју личности ученика-израда ИОП- а3. Улога одељенског старешине у заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања4. Руковођење конфликтима - медијација2. дан1. Улога одељенског старешине у професионалној оријентацији ученика2. Радионице - пригодан метод рада на часовима одељенске заједнице3. Сарадња одељенског старешине са родитељима4. Начини стварања позитивне атмосфере у одељењуСазнали смо на семинару – применићемо у пракси (евалуација)

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учесник јe 3600 динара. Спецификација: Надокнада за реализаторе: 3000 динара Радни материјал за учеснике,материјал за реализацију радионица, уверења:600 динара. Путни трошкови и трошкови смештаја реализатора не улазе у цену (уколико се семинар реализује ван Београда).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Краљ Петар Први", Војводе Путника 1, Ниш Весна Радонић, Младен Стевановић 30 3.99
2 Београд, ОШ "Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25 Весна Радонић, Младен Стевановић, Маријана Томовић 30 3.85
3 Медицинска школа, Пожаревац,Лоле Рибара 6-8 Весна Радонић, Младен Стевановић, Маријана Томовић 30 3.89
4 ОШ "Кнегиња Милица", Београд, Јурија Гагарина 78 Весна Радонић, Младен Стевановић 23 3.93
5 Београд, ОШ"Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78 Весна Радонић, Младен Стевановић 24 3.98
6 Београд, ОШ"Ђуро Стругар", Булевар Милутина Миланковића 148 Весна Радонић, Младен Стевановић 30 3.95
7 ОШ Михајло Петровић Алас, Београд, Господар Јованова 22 Весна Радонић, Младен Стевановић 30 3.95
8 ОШ Браћа Барух, Београд, Деспота Ђурђа 2 Весна Радонић, Младен Стевановић 30 3.97
9 ОШ " Раде Драинац", Београд, Ковиловска 1 Весна Радонић, Младен Стевановић 30 3.94
10 ОШ " Раде Драинац", Београд, Ковиловска 1 Весна Радонић, Младен Стевановић 30 3.98
11 ОШ "Марија Бурсаћ", Милана Ракића 81, Београд Весна Радонић, Младен Стевановић 30 3.96

Укупно учесника: 317 | Просечна оцена: 3.94