Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од школе до посла

Каталошки број програма: 32  

Не

Центар Инвентива, Цара Душана 55/15, Београд, office@centarinventiva.com, 0114042669, ,

Марина Остојић, marinaostojic888@gmail.com, 063445088, 063445088,

Марина Остојић, Дипломирани педагог, мастер, ОШ „Коле Рашић„, Ниш; Марија Радовановић, Мастер интердисциплинарних студија за пр, Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ; Валерија Живковић, Дипломирани психолог , мастер, ОШ„Рада Миљковић„, Јагодина;

Марина Остојић, Дипломирани педагог, мастер, ОШ „Коле Рашић„, Ниш; Марија Радовановић, Мастер интердисциплинарних студија за пр, Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ; Валерија Живковић, Дипломирани психолог , мастер, ОШ„Рада Миљковић„, Јагодина; Ирина Кивић, Дипломирани инжењер електротехнике и рач, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу; Станка Жица, Дипломирани педагог, ОШ „Милена Павловић Барили„, Београд; Сузана Турудић, Дипломирани педагог-мастер, Техничка школа Стара Пазова, Стара Пазова; Зорица Кешељ, Мастер социолог, Техничка школа Стара Пазова, Стара Пазова; Оливера Амиџић, дипломирани педагог, Средња стручна школа " Бранко Радичевић" у Руми; Ксенија Секулић, Мастер психологије, Уметничка школа,Ниш; Милена Митић-Анђелковић, Дипломирани психолог, Агенција за едукацију и консалтинг EDUCOS LIFE;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Компетенције професионалаца су унапређене да подрже ученике да развију вештине за управљање каријером у доношењу одговорне одлуке о професионалној будућности и каријери кроз примену програма КВиС и да изграде системску мрежу подршке за КВиС

Унапређене су професионалне компетенције наставника да: - разумеју улогу школе и наставника у професионалном и каријерном усмеравању ученика - примене програм КВиС у наставним/ваннаставним активностима - креирају педагошке ситуације за оснаживање ученика да истражују: слику о себи,информације о занимањима,образовање,тржиште рада,активно тражење посла и (само)запослење - подстичу и прате каријерно планирање и развој вештина за управљање каријером - користе интерне и екстерне ресурсе у области КВиС за помоћ ученицима и њиховим родитељима - креирају и спроводе програм КВиС као део Школског програма и Годишњег плана рада школе - уважавају различитости које се односе на род и осетљиве групе и подижу свест о аспектима и приступу КВИС

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКаријерно вођење и саветовање (КВиС) – савремени концепт Школа – место за упознавање занимања и развој компетенција за управљање каријером Подршка за израду индивидуалног каријерног плана ученика Самоспознаја2. данИнформисање- истраживање о образовним могућностима Информисање о занимањима и тржишту радаКвалификациони оквир занимања Од стручне праксе до тржишта рада3. данДоношење одлуке и планирање наредних корака у развоју каријере Активно тражим посао КВиС у Школском програму у функцији унапређивања квалитета рада и маркетинга школеМрежа подршке за развој КВиС

30

дана: 3
бодова: 18

2600 динара по учеснику. Спецификација: - надокнада предавачима по дану 11 000 динара бруто са порезима; - Центар Инвентива по организованом семинару 7.000 динара; - Радни материјал: радни материјали и прилози за учеснике: 5.000 динара; Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора као и евентуални смештај реализатора нису урачунати у ову цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Хотел "Праг", Краљице Наталије 27, 11000 Београд Марина Остојић, Валерија Живковић 24 3.98
2 Хотел "88 соба", Таковска 49, 11000 Београд Марина Остојић, Валерија Живковић 26 3.9
3 Београд, Хотел М, Булевар ослобођења 56а Марина Остојић, Ирина Кивић 29 3.96

Укупно учесника: 79 | Просечна оцена: 3.95