Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Каталошки број програма: 412  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин, 35257 Дреновац бб, udruzenjevetforum@gmail.com, 0643344771, 035546224,

Јовица Јевтић , jocageog@gmail.com, 035546224, 0643344771,

Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Саша Манић, , Правно-пословна школа Ниш; Јовица Јевтић, мр, Економско-трговинска школа, Параћин; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Нада Вуканић, , Економско-трговинска школа Бечеј; Милица Стевановић, , Економска школа Ниш; Драган Петровић, , Економско-трговинска школа Зајечар; Ана Петрович, , ЕТШ ''Вук Караџић'' - Стара Пазова; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, , Параћин; Александра Бакрач, , Економско трговинска школа, Бечеј; Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш;

Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Саша Манић, , Правно-пословна школа Ниш; Јовица Јевтић, мр, Економско-трговинска школа, Параћин; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Овладавање основама модела за планирање активно-оријентисане наставе и развијање компетенција наставника за његову примену приликом израде припреме за час.

Оспособљавање учесника за формулисање захтева у настави на различитим нивоима Блумове таксономије. Уочавање и схватање значаја везе између циљева, исхода, стандарда и компетенција, дефинисаних у наставном плану и програму. Оспособљавање учесника за правилно формулисање циљева и исхода. Развијање вештина за избор методе и облика рада у складу са садржајем и циљевима часа. Оспособљавање учесника за планирање активно-оријентисане наставе по Берлинском моделу. Оспособљавање учесника за израду плана тока часа по фазама и за писање сценарија часа. Развијање вештина за планирање наставе која испуњава Мајерове постулате за 10 обележја добре наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУпознавање, очекивања учесника, програм обуке 10 обележја добре наставеПаузаБлумова таксономијаПаузаЦиљеви, исходи, компетенције, стандардиПаузаОрганизациони облици рада2. данПримери метода активно-оријентисане наставе ПаузаБерлински модел планирања наставеПаузаПлан тока часа – увод и израдаПаузаПлан тока часа – презентација

30

дана: 2
бодова: 16

Цена програма износи 2500,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе, као и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Радоје Домановић" Ниш Саша Манић, Сретен Јовић 30 3.92
2 ОШ "Доситеј Обрадовић" Ниш Саша Манић, Сретен Јовић 30 3.96
3 Фекетић Јовица Јевтић, Стеван Спајић 27 3.95
4 Средња школа Житорађа Саша Манић, Сретен Јовић 30 3.93
5 ОШ "Жарко Зрењанин Уча" Надаљ Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.93
6 ОШ "Вук Караџић" Дероње Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.89
7 ОШ "Дубрава" Ивана Милутиновића бб Књажевац Јовица Јевтић, Сретен Јовић 27 3.96
8 Гимназија "Бора Станковић"; Вожда Карађорђа 27 Ниш Саша Манић, Сретен Јовић 30 3.98
9 ОШ "Ратко Вукићевић" Ниш; Ратка Вукићевића 5 Ниш Саша Манић, Сретен Јовић 30 3.96
10 Пољопривредна школа Бач Саша Манић, Стеван Спајић 22 3.85
11 ОШ "Његош" Ниш Ратка Павловића 60 Саша Манић, Сретен Јовић 30 3.89
12 ЕТШ "Мија Станимировић" Ниш, Булевар Цара Константина Саша Манић, Сретен Јовић 30 3.91
13 Медицинска школа "др Изабел Емсли Хатон", Моше Пијаде бб, Врање Сретен Јовић 15 3.97
14 Медицинска школа "др Изабел Емсли Хатон", Моше Пијаде бб, Врање Сретен Јовић 15 3.89
15 Економско-трговинска школа, Врање Сретен Јовић 15 3.98
16 ОШ "Учитељ Таса", Рајићева 24 Ниш Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.97
17 ОШ "Станоје Миљковић", М.Тита 199, Брестовац Саша Манић, Сретен Јовић 30 3.93
18 Економско-трговинска школа, Врање Сретен Јовић 15 3.96
19 ОШ "Вук Караџић" Црвенка Саша Манић, Стеван Спајић 29 3.86
20 OШ "20. октобар" Сивац Саша Манић, Стеван Спајић 29 3.92
21 Падеј Сретен Јовић, Стеван Спајић 19 3.88
22 ОШ "Вук Караџић" Ловћенац Саша Манић, Стеван Спајић 25 3.96
23 ОШ "Јосиф Маринковић" Нови Бечеј Јовица Јевтић, Стеван Спајић 22 3.95
24 ОШ "Ратко Павловић Ћићко" Ратково Саша Манић, Стеван Спајић 18 3.85
25 Meet- OŠ"Milan Hadžić" Vojka Јовица Јевтић, Стеван Спајић 24 3.91
26 ОШ "Милош Црњански" Српски Итебеј Јовица Јевтић, Стеван Спајић 30 3.89
27 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић" Бабушница Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.99
28 ОШ "Вук Караџић" Србобран Саша Манић, Стеван Спајић 17 3.99
29 Средња стручна школа "Др Радивој Увалић" Бачка Паланка Саша Манић, Стеван Спајић 29 3.89
30 ОШ "Свети Сава" Житиште Саша Манић, Стеван Спајић 28 3.87
31 Средња школа Брус, Братиславе Петровић 69 Саша Манић, Јовица Јевтић 30 3.87

Укупно учесника: 796 | Просечна оцена: 3.92