„Богатији час за ученике и нас” – функционалне и мотивационе технике обраде наставних садржаја

Каталошки број програма: 610  

Не

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад, skolamp@eunet.rs, 0216616366, 0216621314, 0216616366

Mирјана Лазор, ikt4all@gmail.com, 0216616366, 0641954278, 0216616366

Небојша Николић, дипл.специјални педагог, ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика; Светлана Матић Моровић, дипл.специјални педагог, ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика; Милан Татић, професор биологије и географије–мастер, ОШ "Вељко Петровић", Бегеч;

Небојша Николић, дипл.специјални педагог, ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика; Светлана Матић Моровић, дипл.специјални педагог, ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика; Драгана Грмуша, наставник разредне наставе, ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика; Милан Татић, професор биологије и географије–мастер, ОШ "Вељко Петровић", Бегеч;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање методичко дидактичких компетенција наставника за активно укључивање свих ученика у процес наставе и максимално истицање њихових потенцијала применом креативних и мотивационо напредних техника обраде наставних садржаја

Мотивационо оснаживање наставника за стресом неоптерећено извођење предметне наставе Подстицање наставника на примену дескриптивно наративних и игровних активности са елементима драматизације наставних садржаја у процесу деконструкције механизама настајања предрасуда Јачање компетенција наставника за развој и примену меморијско рекогнитивних техника и проблемског учења у обради наставних садржаја Јачање педагошких и социјалних компетенција наставника за примену техника мотивације ученика на учење и усвајање нових појмова Оснаживање наставника на подстицање различитих стилова учења и критичку анализу ученика Унапређивање комуникационих, емоционалних и социјалних компетенција наставника и способности за децентрирану анализу наставе

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводИгра упознавања Развој вредносног система код деце и младихСастави реченицу Тешкоће у комуникацији и разумевању саговорника Стилови учења ученика Пауза Покренимо мисли Меморијске и асоцијативне приче Комуникација тима мора да штима ПаузаОК табла Технике обраде наставних садржаја Технике евалуације часа Пауза Деконструкција механизама настајања предрасуда са елементима децентрације Трансформативни дијалог Укрштеница имена Мултикултурална трансформација установе Исте и различите друштвене позиције - вреди ли учити и бити успешан Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000 динара или за групу од 30 учесника износи нето 50.000 динара. Храна и освежење су урачунати у цену и обезбеђује их реализатор. Цена превоза реализатора до 100км удаљености од Новог Сада урачуната у цену, преко 100км трошкове горива сноси наручилац семинара. У случају мање групе цена се коригује.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Милан Хаџић", Карађорђева 1, Војка Небојша Николић, Светлана Матић Моровић 30 3.89
2 ШОСО са домом "Свети Сава", Милије Станојловића 30, Умка Небојша Николић, Светлана Матић Моровић 30 3.98
3 ШОСО са домом "Свети Сава", Милије Станојловића 30, Умка Небојша Николић, Светлана Матић Моровић 30 3.98
4 ОШ "Милош Црњански", Трг Светог Саве 4, Жабаљ Небојша Николић, Светлана Матић Моровић 30 4

Укупно учесника: 120 | Просечна оцена: 3.96