Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму

Каталошки број програма: 230  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Драгана Живковић Скокић, професор руског језика и књижевности, ОШ „Радица Ранковић„, Лозовик; Вито Петровић, наставник техничког образовања, ОШ „Радица Ранковић„, Лозовик

Драгана Живковић Скокић, професор руског језика и књижевности, ОШ „Радица Ранковић„, Лозовик; Вито Петровић, наставник техничког образовања, ОШ „Радица Ранковић„, Лозовик

друштвене науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција професионалаца за израду иновативног дидактичког материјала кроз филм и филмску анимацију.

Оспособити професионалце да применом дигиталне технологије, која је данас у широкој употреби, уведу иновације у наставу и тако мотивишу своје ученике за успешнији и креативнији рад. Применом филма и филмске анимације едуковани ће имати могућност да подстичу своје ученике на развијање перцептивних, практичних и мисаоних активности.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа

1. дан 1. Добродошлица и упознавање, представљање циљева, тема и агенде 2. Филм и филмска анимација – појам и могућност израде дидактичког материјала за потребе наставе 3. Синопсис – појам, улога и значај, правила и начини креирања 4.Стори борд – појам, значај и примена 2. дан 5. Примена дигиталне технологије у изради филма 6. Техника израде филма и анимираног филма 7. Сумирање и евалуација

30

дана: 2
бодова: 15

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Азања Драгана Живковић Скокић, Вито Петровић 30 3.87
2 Регионални центар Смедерево Драгана Живковић Скокић, Вито Петровић 29 3.89
3 ОШ Бранко Ћопић, Раковица Драгана Живковић Скокић, Вито Петровић 27 3.91
4 ОШ Свети Сава Младеновац Драгана Живковић Скокић, Вито Петровић 30 3.94
5 ОШ Момчило Живојиновић Младеновац Драгана Живковић Скокић, Вито Петровић 29 3.98
6 ОШ Слободан Јовић Волуја Драгана Живковић Скокић, Вито Петровић 27 3.88
7 ОШ Чегар Ниш Драгана Живковић Скокић, Вито Петровић 30 3.97
8 RC Šabac Драгана Живковић Скокић, Вито Петровић 25 3.98

Укупно учесника: 227 | Просечна оцена: 3.93