Једна мала лопта може покренути свет

Каталошки број програма: 993  

Не

Удружење педагога физичке културе Београда, Угриновачка 80, Београд, upfkbg@gmail.com, 0642205948, ,

Горан Петровић, upfkbg@gmail.com, 0642205948, 0603060473,

Милан Петронијевић, мастер, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд;

Милан Петронијевић, мастер, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Владимир Ристић, мастер, ОШ „Доситеј Обрадовић„, Омољица; Зоран Валдевит, доктор наука, Факултет спорта физиког васпитања;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој компентенција наставника за савремени начин примене елемената рукометне игре у оквиру наставних и ваннаставних школских активности

Унапређивање дидактичко-методичких компентенција наставника за планирање и програмирање садржаја наставе физичког васпитања из области рукомета. Оспособљавање наставника за примену нових форми рукомета у настави. Усавршавање наставничких компентенција за писање припреме за час из области рукомета. Упознавање са новим концептом организације школских спортских такмичења (унутар одењенска, школска, међу школска) из области рукомета и мини рукомета.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данСавремена историја рукомета и положај рукомета у систему физичког васпитања Основи теорије и методике рукометаТрадиционална наспрам савремене методике рукомета Развојне фазе детета и рукометРукомет, његове форме и могућност примене у пракси Планирање наставних садржаја рукометаРукомет у ваннаставним активностима ученика

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 рсд 1. Надокнада предавачима, 2.путни трошкови, 3.радни материјал (скрипта), 4.рукометна лопта (сваком учеснику), 5. освежење

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Панчево Милан Петронијевић, Владимир Ристић 16 3.99
2 Смедеревска Паланка Милан Петронијевић, Владимир Ристић 30 3.85
3 Кикинда Милан Петронијевић, Владимир Ристић 30 3.98
4 Кикинда Милан Петронијевић, Владимир Ристић 30 3.98

Укупно учесника: 106 | Просечна оцена: 3.95