(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Каталошки број програма: 12  

Не

Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Шабац, Ђуре Јакшића 19, topalovicbozidar@sbb.rs, 0603415788, 0652011646, 44444444

Божидар Топаловић, topalovicbozidar@sbb.rs, 015341578, 0603415788, 44444444

Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа "Др Андра Јовановић" Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР;

Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа; Др Андра Јовановић" Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР; Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Планско јачање васпитне улоге школе кроз оснаживање капацитета наставника за изградњу и одржавање угледа, добре атмосфере, препознатљивог идентитета и осећања припадности школи и стварање подстицајног амбијента за развој целокупне личности ученика.

Јачање свести наставника о значају угледа школе и идентитета школе у заједници и њиховом делу одговорности за изградњу угледа и идентитета школе. Идентификовање доминантних уверења, ставова, перцепција наставника у вези функционисања конкретне школе и анализирање утицаја тих уверења на понашања и осећања свих учесника васпитно-образовног процеса. Оснаживање капацитета наставника за промену ставова и понашања која се негативно одражавају на васпитно-образовни процес и развој личности ученика. Подстицање развоја осећања припадности одељењу/школи код ученика. Изналажење начина за стварање и континуирано усавршавање подстицајног и безбедног амбијента за развој ученика и наставног кадра, неговање радне етике, добрих односа и атмосфере у школи.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод и интеграцијаУглед, како га стећи и одржатиПаузаНивои утицаја и нивои промене ПаузаМеђуљудски односи као главни контекст васпитног процеса - атмосфера у школиПаузаИдентитет: циљеви, мисија, визија и припадањеЕвалуација првог радног дана2. данУвод у други радни дан - без цензуре!Деца, ураган у школским клупамаПаузаИдентитет одељења и вештине успешне интеграције ПаузаТимски рад: целина је више од збира деловаЕтос одељења – питања која треба поставитиПаузаПоглед у будућност - етос у развојном плану одељењаЕвалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Бруто износ од 2.500 динара по учеснику, за групу од 30 учесника, плус укупни путни трошкови који се обрачунавају по обрасцу 10 л МБ 98/100 км. За удаљености веће од два сата вожње од Шапца, наручилац обезбеђује преноћиште за екипу Удружења. СПЕЦИФИКАЦИЈА: трошкови материјала за рад са учесницима, едукативног материјала у електронској форми, издавање уверења, остали материјални и нематеријални трошкови које Удружење има при реализацији конкретног програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Вук Караџић" Нови Сад, Радоја Домановића бр. 24 Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.9
2 Основна музичка школа "Невена Поповић" Гроцка, Булевар револуције 19 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић 30 3.76
3 Основна школа "Славко Родић" Бачки Јарак, Младена Стојановића 21 Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић, Божидар Топаловић 26 3.98
4 Основна школа "Доситеј Обрадовић" Ириг, Змај Јовина 59 Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић, Божидар Топаловић 30 3.93
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, ул. Горанска б.б. Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић 27 3.93
6 Основна школа "Владимир Роловић" Раковица, ул. Шеталиште, бр. 5 Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић, Божидар Топаловић 20 3.99
7 Основна школа "Милица Стојадиновић Српкиња" Врдник, Бошка Сремца бб Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић, Божидар Топаловић 28 3.93
8 Институција OШ "Радојка Лакић" Београд, место реализације Крупањ, Објекат "ПЕГАЗ", ул. Маршала Ти1та 17 Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић, Божидар Топаловић 27 3.78
9 Прва обреновачка основн школа, Обреновац, Улица Милоша Обреновић 169 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић 30 3.99

Укупно учесника: 248 | Просечна оцена: 3.91