Позитивна дисциплина у вртићу

Каталошки број програма: 730  

Не

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА, Марка Миљанова 22, Нови Сад, pozitivnadisciplinans@gmail.com, 0641313620, 0641751581,

Дијана Радојковић, pozitivnadisciplinans@gmail.com, 0216618038, 0641313620,

Жана Ердељан, Дипл.психолог, ПУ ''Радосно детињство''; Дијана Радојковић, Професор педагогије, ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад; Ивана Мушкиња, Спец. психосоцијал. приступа у соц.раду, ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад;

Жана Ердељан, Дипл.психолог, ПУ ''Радосно детињство''; Дијана Радојковић, Професор педагогије, ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад; Ивана Мушкиња, Спец. психосоцијал. приступа у соц.раду, ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Хуманији однос према деци, оснаживање и подстицање њихових потенцијала. Стварање предуслова за развој самопоуздања и самодисциплине.

Стицање знања о приступу Позитивне дисциплине. Оспособљавање за примену техника васпитавања деце уз избегавање замке ауторитарног и попустљивог стила васпитања. Умеће препознавања и мобилисања капацитета деце, као и подстицања социо-емоционалног развоја. Оспособљавање за учење деце социјалним и животним вештинама-решавању конфликата, емпатији, тражењу решења а не кривца, односу сарадње, толеранцији на различитост. Стицање знања и вештина којима одрасли позива децу да открију за шта јесу способна (подстиче коришћење личне моћи и аутономије). Стицање сигурности деце у праведност васпитних поступака које одрасли примењује, не користећи награду и казну.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан 1. Основни концепти Позитивне дисциплине-васпитања без награде и казне Пауза 2. Разбијање митова о дисциплини: дете које се неприхватљиво понаша је обесхрабрено дете Пауза за ручак 3. По чему су сва деца слична, а по чему различита-фазе психо-социјалног развоја и темперамент Пауза 4. Охрабрење насупрот похвали-јачање унутрашњег локуса контроле Пауза 5. Животни стил и његов утицај на васпитање деце 2. дан 1. Поступци који охрабрују-алатке којима се подстиче дечји осећај припадања групи Пауза 2. Поступци који охрабрују-алатке којима се подстиче дечја значајност и допринос групиПауза за ручак 3. Погрешни циљеви-зашто се деца неприхватљиво понашају Пауза 4. Моћ вртићких састанака 3. дан 1. Позитивна дисциплина у мојој групи-примери добре праксе Пауза 2.Сценарио: Васпитачи помажу васпитачу Пауза 3. Колегијалне консултације у пракси

30

дана: 3
бодова: 20

4.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Врачар", вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11, Beograd Жана Ердељан, Дијана Радојковић 30 3.95
2 Предшколска установа "Врачар", Војводе Драгомира 11, Београд Жана Ердељан, Дијана Радојковић, Ивана Мушкиња 30 3.89
3 Предшколска установа "Наша радост", Војводе Мишића 4, Смедерево Жана Ердељан, Дијана Радојковић, Ивана Мушкиња 30 3.93
4 ПУ ''Дечја радост'', Жарка Зрењанина 25, Панчево Жана Ердељан, Дијана Радојковић, Ивана Мушкиња 30 3.91
5 Предшколска установа "Чика Јова Змај", вртић "Невен", Мајска 9а, Београд Жана Ердељан, Дијана Радојковић 30 3.89
6 Предшколска установа "Дечији дани", Господар Јевремова 18, Београд Жана Ердељан, Дијана Радојковић 30 3.94
7 Предшколска установа ''Дечја радост'', Жарка Зрењанина 25, Панчево Жана Ердељан, Дијана Радојковић 26 3.91
8 ПУ ''Чика Јова Змај'', вртић ''Чика Јова Змај'', Саве Шумановића 1, Вождовац, Београд Жана Ердељан, Дијана Радојковић 24 3.94
9 ПУ ''Чика Јова Змај'', вртић '' Сестре Букумировић'', Вождовац, Београд Жана Ердељан, Дијана Радојковић 29 3.89
10 Предшколска установа "Ива и Маша", Краља Петра I, бр. 33, Лазаревац Жана Ердељан, Дијана Радојковић, Ивана Мушкиња 25 4
11 Нови Сад, Краљевића Марка 32 Дијана Радојковић, Ивана Мушкиња 29 3.83

Укупно учесника: 313 | Просечна оцена: 3.92