Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Каталошки број програма: 48  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Зорица Трикић, , Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Јелена Врањешевић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду;

Зорица Трикић, , Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Јелена Врањешевић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду; Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Борис Спасић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Александра Калезић Вигњевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Тамара Томашевић, , Агенција за консултантске услуге EXPOSE, Београд; Марија Себић, , Дом ученика средњих школа Зајечар; Милица Велимировић, , Зрењанинска гимназија; Сања Милојевић, , Политехничка школа; Драгица Миражић-Немет, , ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад; Ана Арсенијевић, , Агенција за борбу против корупције; Сања Татић Јаневски, Дипломирани школски психолог, мастер образовних политика, специјалиста породичне медијације

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Изградња заједнице (у установи) у којој се негује солидарност и интеркултуралност, у којој се сва деца/млади осећају сигурно и прихваћено и у којој се подстичу да достигну свој пуни потенцијал

1. Да се одрасли који су у непосредном контакту са децом сензибилишу да препознају механизме који креирају неједнакост у образовном контексту. 2. Да се одрасли подстакну на акцију која има за циљ креирање средине у којој ће се на различитости гледати као на нешто што обогаћује и у којој ће свако дете моћи да развија све своје потенцијале. 3. Развој толеранције и уважавања различитости код деце/младих, јачање позитивне слике о себи, подстицање емпатије и солидарности у заједници, развој критичког мишљења и формирање критичког односа према реалности која их окружује.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данИдентитетПауза за кафуМеханизми настајања стереотипа и предрасудаПауза за ручакЕфекти стереотипа и предрасудаПауза за кафуМоже и без етикета – деконструкција стереотипа2. данВештине децентрацијеПауза за кафуИсте или различите стартне позицијеПауза за ручакКолико смо отворени за различитостПауза за кафуИзградња заједнице3. данПодстицање критичког мишљењапауза за кафуКритичко мишљење и трансформативни дијалогПауза за ручакИскуство маргинализације и импликације у образовном процесупауза за кафуИнтеграција интеркултуралних тема у курикулум

30

дана: 3
бодова: 24

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 5,000.00 динара. У цену је урачунато: хонорари тренера, потрошни и радни материјал, копије материјала за учеснике, трошкови израде уверења, административни трошкови. У цену НИСУ урачунати путни трошкови тренера, као ни трошкови смештаја и ишране тренера.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ „Наше дете“, Боре Тирића бб, Шабац Олга Лакићевић, Борис Спасић 29 4
2 Град Врање, Народног Хероја 1 Олга Лакићевић, Александра Калезић Вигњевић 18 3.97
3 Основна школа „Гаврило Принцип“, Улица Крајишка 34,Земун Олга Лакићевић, Борис Спасић 25 3.76
4 Основна школа „Сања Маринковић“, Улица Аласка 17,,Београд (Земун) Олга Лакићевић, Александра Калезић Вигњевић 28 3.87
5 ОШ "Јован Поповић", Маријане Грегоран 62, Београд Олга Лакићевић, Александра Калезић Вигњевић 27 3.88
6 Вртић "Бамби", Брегалничка бб Тамара Томашевић, Ана Арсенијевић 29 3.93
7 ОШ "Јован Ристић", Беле Бартока 48а, Београд-Палилула, Борча Борис Спасић, Александра Калезић Вигњевић 28 3.88
8 ОШ "Краљица Марија", Михаја Еминескуа 65, Београд - Палилула, Овча Александра Калезић Вигњевић, Сања Милојевић 24 3.65
9 OШ "8. октобар", Марка Орешковића 3, Власотинце Олга Лакићевић, Борис Спасић 28 3.97
10 ПУ "Бошко Буха", Прерадовићева 2а, Палилула Тамара Томашевић, Сања Татић Јаневски 30 3.93
11 Национална асоцијација родитеље и наставника, Отона Жупанчића 30, Београд - Нови Београд Борис Спасић, Александра Калезић Вигњевић 22 3.97
12 ПУ "Другарство", Шумадијска 11, Крагујевац Марија Себић, Сања Милојевић 24 3.94
13 Дом ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд Здравка Челара 14, Београд Олга Лакићевић, Тамара Томашевић 30 3.82
14 Медицинска школа Краљево, Доситејева 47Г Олга Лакићевић, Сања Милојевић 30 3.73
15 ОШ „Вук Караџић“, Вука Караџића 14, Шабац Борис Спасић, Тамара Томашевић 30 3.7
16 ОШ "Лаза К. Лазаревић", Масарикова 136, 15000, Шабац Александра Калезић Вигњевић, Драгица Миражић-Немет 28 3.59
17 ОШ „Николај Велимировић“, Владе Јовановића 52, Шабац Борис Спасић, Тамара Томашевић 29 3.65
18 ОШ „Доситеј Обрадовић“, Јована Шербановића 10, Пожаревац Олга Лакићевић, Драгица Миражић-Немет 26 3.91
19 ОШ „Вук Караџић“, Моравска 2, Пожаревац Александра Калезић Вигњевић, Драгица Миражић-Немет 24 3.46
20 ОШ "Свети Сава", Индустријска 6/20, Пожаревац Александра Калезић Вигњевић, Драгица Миражић-Немет 29 3.75
21 ОШ „9. октобар“, Змај Јовина 1, Прокупље Борис Спасић, Тамара Томашевић 29 3.82
22 ОШ „Милић Ракић Мирко", Ратка Павловића 150, Прокупље Александра Калезић Вигњевић, Драгица Миражић-Немет 30 3.52
23 ОШ „Никодије Стојановић Татко", Орловића Павла 9, Прокупље Александра Калезић Вигњевић, Тамара Томашевић 27 3.68
24 ОШ „Ратко Павловић Ћићко“ , Милоша Обилића 19, Прокупље Олга Лакићевић, Драгица Миражић-Немет 29 3.8
25 ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“, 9. маја бр. 110б, Крагујевац Тамара Томашевић, Драгица Миражић-Немет 17 3.8
26 ОШ "Вук Караџић", Јадранска бб, Сурдулица Тамара Томашевић, Драгица Миражић-Немет 15 3.6
27 ОШ „Драгојло Дудић“ Булевар краља Александра 525, Београд Борис Спасић, Александра Калезић Вигњевић 22 3.7
28 ОШ „Доситеј Обрадовић“ Брђанска 133, Волујац Олга Лакићевић, Александра Калезић Вигњевић 18 3.53
29 ОШ „Свети Сава“ Хан Пијеска бб, Аранђеловац Борис Спасић, Александра Калезић Вигњевић 11 3.7
30 Вртић "вилењак", Радничка 20, Нови Сад Марија Себић, Сања Милојевић 29 3.82
31 Вртић "Вилењак", Радничка 20, Нови Сад Тамара Томашевић, Сања Милојевић 29 3.93
32 Вртић "Новосађанче", Бановић Страхиње бб Тамара Томашевић, Драгица Миражић-Немет 28 3.92
33 Вртић "Свитац", Стојана Новаковића бб, Нови Сад Марија Себић, Сања Милојевић 28 3.92
34 Вртић "Весели возић", Јанка Чмелика 110, Нови Сад Тамара Томашевић, Марија Себић 30 3.95
35 ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд Тамара Томашевић 13 3.2
36 ЦИП Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30 Драгица Миражић-Немет 44 3.61

Укупно учесника: 937 | Просечна оцена: 3.77