Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Каталошки број програма: 26  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447, 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд

Светлана Дотлић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Љиљана Игњатовић, дипломирани психолог, ОШ „Душан Јерковић Уча„; Јелка Петковић-Ђурић, професор психологије у пензији; Андријана Влачић, мастер психолог, Министарство одбране Републике Србије; Драгана Иванчевић Бумбић, дипл. психолог, Трећа београдска гимназија; Марина Поповић, мастер психолог, Војномедицинска академија

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развој и оснаживање компетенција код васпитача и наставника за подршку развоју личности детета и ученика у правцу усвајања ефикасних и конструктивних приступа дисциплиновању због стварања бољих и подстицајнијих услова за развој детета и ученика

- Оснаживање компетенција и стицање знања, посебно у односу на утицај породичне динамике на емоционални и социјални развој, у циљу бољег разумевања проблема у понашању код деце и ученика код којих је потребан појачан васпитни рад - Примена васпитних, превентивних и интервентних поступака и креативних начина ефикасног дисциплиновања у складу с важећим прописима - Унапређење социјалних и комуникацијских вештина од значаја за конструктивно решавање дисциплинских проблема и управљање негативним емоцијама - Стицање знања о врстама и значају невербалне комуникације у ситуацијама дисциплиновања - Оснаживање компетенција за управљање групом/одељењем - Стицање знања и вештина за решавање проблемских ситуација у ситуацијама дисциплиновања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Породица, утицај васпитних стилова и породичне динамике на проблеме у понашању код детета ПАУЗА Проблеми у понашању код детета и ученика ПАУЗА 3. Примена когнитивних и бихејвиоралних техника у управљању негативним емоцијама при дисциплиновању ПАУЗА 4. Проблемске ситуације из праксе везане за ситуације дисциплиновања – радионичарски део

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Светлана Дотлић, Јелка Петковић-Ђурић 23 3
2 Београд, ОШ "Милан Ђ. Милићевић" Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 30 3.98
3 Нови Београд, ОШ "20. октобар", Омладинских бригада 138 Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 16 3.96
4 ОШ "20. октобар", Омладинских бригада 138, Нови Београд Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 17 3.94
5 Београд, Креативни центар, Градиштанска 8 Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 29 3.94
6 ДВ "Бисер", Омладинских бригада 106, Нови Београд Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 30 3.96
7 Београд, ОШ "Војвода Радомир Путник", Бошка Петровића 6 Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 19 3.88
8 Београд, ОШ "Војвода Радомир Путник", Бошка Петровића 6 Андријана Влачић, Драгана Иванчевић Бумбић 19 3.96
9 Стара Пазова, ПУ "Полетарац", Владимира Хурбана 13 Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 30 3.97
10 Ловћенац, ОШ "Вук Караџић", Ђуре Стругара 30 Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 25 3.98
11 Кикинда, Центар за стручно усавршавање, Немањина 23 Јелка Петковић-Ђурић, Андријана Влачић 16 3.97
12 Панчево, ОШ "Бранко Радичевић", Владимира Жестића 21 Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 25 3.98
13 Oсновна школа "Браћа Новаков", Силбаш, Краља Петра Првог 103 Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 29 3.96
14 Варварин, ПУ "Наша радост", Слободе бб Светлана Дотлић, Љиљана Игњатовић 30 3.95

Укупно учесника: 338 | Просечна оцена: 3.89