Родитељи као партнери у васпитно-образовном раду

Каталошки број програма: 774  

Не

Предшколска установа Вељко Влаховић, Народног фронта 84, Темерин, puvvlahovic@parabolanet.com, 021843325, , 021843325

Вера Бјељац, pvesnaradosevic@gmail.com, 021843325, 0653137106, 021843325

Драгица Кубет, професор предшколске педагогије , пензионер ; Драгана Чикош, специјалиста предшколске педагогије, ПУ "Младост", Бачка Паланка; Весна Радошевић Радошевић, Професор предшколске педагогије, Предшколска установа "Љуба Станковић";

Драгица Кубет, професор предшколске педагогије , пензионер ; Драгана Чикош, специјалиста предшколске педагогије, ПУ "Младост", Бачка Паланка; Весна Радошевић Радошевић, Професор предшколске педагогије, Предшколска установа "Љуба Станковић";

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Подизање квалитета сарадње родитеља и предшколске установе, као предуслов развоја детета и унапређења рада васпитача

Мотивисање и подучавање васпитача како активно укључити родитеље у живот вртића уз прецизан план сарадње; превазилажење проблема превођењем тешкоћа у могуће начине решавања истих

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1.Увод 2.Самопроцена квалитета досадашње сарадње са родитељима (мета стања)3.Значај и принципи сарадње пауза 4.Методе и облици сарадње са породицом пауза 6.Дисфункционални и функционални породични обрасци7.Препознавање и сарадња са различитим типовима родитеља 8.Увод у планирање сарадње са породицом пауза 9.План сарадње са породицом2. дан1.Најчешћи проблеми у сарадњи са породицом пауза 2.Слабе и јаке стране досадашње стране пауза 3.Доступни ресурси4.Могући начини решавања проблема пауза 5.мотивисање родитеља на сарадњу 6.Асертивне вештине комуникације 7.Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

3.000,00 РСД по учеснику У цену је урачуната надокнада предавачима, без ПДВ , радни материјал, скрипта за учеснике семинара , Уверења. У цену нису урачунати: путни трошкови, смештај по потреби, освежење и исхрана.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Вељко Влаховић" Темерин, Темерин ,Народног фронта 84. централни објекат Драгица Кубет, Драгана Чикош, Весна Радошевић Радошевић 25 3.98
2 Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац, вртић "Бубамара", Косовска б.б. Драгица Кубет, Драгана Чикош, Весна Радошевић Радошевић 30 3.96

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.97