Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Каталошки број програма: 425  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд;

Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Мирјана Тркуља, Психолог, Слободан стручњак у образовању; Слађана Голубовић, дипломирани психолог, ОШ "Сретен Младеновић Мика", Ниш; Светлана Врањешевић, Професор разредне наставе, ОШ "Коста Трифковић" Берислава Берића 2 Нови Сад; Нада Шушак, ОШ "Коста трифковић", Нови Сад; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за организовање наставе и управљање процесом учења у коме сви ученици смислено уче.

1. Упознавање са концептом смисленог учења 2. Унапређивање знања и вештина наставника за креирање окружења/ситуација за смислено учење и унапређивања компетенција у постојећим околностима 3. Оснаживање наставника за примену различитих инструмената и техника којима се подстиче смислено учење и ангажовање ученика у наставном процесу

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКада је за ученике учење смисленоПаузаКако до смисленог учења за ученикаПауза за ручакИз угла ученикаПаузаУчење за 21. век

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 2,000.00 динара. У цену је урачунато: хонорари тренера, потрошни и радни материјал, копије материјала за учеснике, трошкови израде уверења, административни трошкови. У цену НИСУ урачунати путни трошкови тренера.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Чачак, ОШ "Милица Павловић" Александра Калезић Вигњевић, Мирјана Тркуља 30 3.7
2 ОШ "Милица Павловић", Епископа Никифора Максимовића 14, Чачак Александра Калезић Вигњевић, Весна Златаровић 23 3.43
3 ОШ "Јован Јовановић Змај", Краља Петра I 59, Ђурђево Весна Златаровић, Нада Шушак 29 3.82
4 ОШ „Никола Тесла“ Школска 2, Нови Бановци - Стара Пазова Александра Калезић Вигњевић, Нада Шушак 30 3.78
5 ОШ "Милош Црњански", Анђе Ранковић 2, Нови Сад Весна Златаровић, Нада Шушак 30 2.93
6 ОШ "Вук Караџић", Трг Душка Трифуновића 7, Црвенка Александра Калезић Вигњевић, Весна Златаровић 29 3.84
7 ОШ "Посавски партизани", Светог Саве 2, Обреновац Слађана Голубовић, Нада Шушак 30 3.88
8 ОШ "Академик Радомир Лукић", Трг јединства 11318, Милошевац Мирјана Тркуља, Нада Шушак 28 3.82
9 ОШ "Вук Караџић", Вука Караџића 14, Шабац Мирјана Тркуља, Нада Шушак 25 3.94
10 ОШ "Лаза К. Лазаревић", Масарикова 136, 15000, Шабац Мирјана Тркуља, Нада Шушак 29 3.95
11 ОШ "Милић Ракић Мирко", Ратка Павловића 150, Прокупље Александра Калезић Вигњевић, Слађана Голубовић 28 3.83
12 ОШ "Никодије Стојановић Татко", Орловића Павла 9, Прокупље Александра Калезић Вигњевић, Слађана Голубовић 30 3.73
13 ОШ "Свети Сава", Индустријска 6/20, Пожаревац Мирјана Тркуља, Нада Шушак 30 3.88
14 ОШ "Доситеј Обрадовић", Јована Шербановића 10, Пожаревац Мирјана Тркуља, Нада Шушак 28 3.84

Укупно учесника: 399 | Просечна оцена: 3.74