Припрема деце за усвајање читања

Каталошки број програма: 557  

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Змај Јовина 29, 22 000 Сремска Митровица, sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs, 022621864, 022622231, 022621864

Гордана Мијаиловић, vs.gordana.mijailovic@gmail.com, 022621864, 0691777002, 022621864

Мирјана Николић, доктор психолошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Слађана Миленковић, доктор књижевних наука, Висока школа струковних студија за васпитаче;

Мирјана Николић, доктор психолошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Слађана Миленковић, доктор књижевних наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Нада Остојић, Професор разредне наставе, ОШ „Кадињача„ Лозница; Гордана Мијаиловић, доктор педаошких наука, Висока шкла струковних студија за васпитаче; Маја Цвијетић, доктор књижевних наука, ВШССОВ-Сирмијум, Сремска Митровица; Марта Дедај, доктор педагошких наука, ВШССОВ-Сирмијум, Сремска Митровица;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање методичких знања и компетенција педагошке дијагностике васпитача, учитеља и стручних сарадника у области припреме деце за усвајање читања у току припремног предшколског програма/првог разреда школе

Упознавање учесника са теоријском основом усвајања читања и способностима које су значајни предуслови усвајања читања (говорно-језичке способности и фонолошка свест); Обука учесника за утврђивање/тестирање говорних способности, фонолошке свести и читалачких вештина деце у припремном предшколском програму/првом разреду; Оспособљавање учесника за креирање система вежби за подстицање развоја говорно-језичких способности и фонолошке свести и имплементацију вежби у активности у припремном предшколском програму/првом разреду; Упознавање учесника са интервенционим програмом у области прирпеме за усвајање читања и оспособљавање за његову примену у пракси

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данУсвајање читања Говорно-језичке способности: предуслови усвајања читања Пауза за освежењеТестирање говорно - језичких способности децеПауза за ручакРазвој фонолошке свести: предуслов усвајања читања пауза за освежењеТестирање фонолошке свести2. данГоворно-језички развој и развој фонолошке свести у припремним предшколским групама/првом разреду Пауза за освежењеВежбе/активности за подстицање говорно-језичког развоја код деце Пауза за ручакВежбе/активности за подстицање развоја фонолошке свести Пауза за освежењеПрограм за подстицање развоја говорно-језичких способности и фонолошке свести у припреми деце за усв

30

дана: 2
бодова: 16

2 500 динара по учеснику у нето износу (укупно 75 000 динара); у цену је укључен ауторски хонорар за ауторе програма и хонорари за реализаторе програма; цена превоза реализатора, смештаја, организације семинара и послужење спадају у трошак установе која организује семинар

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лозница Мирјана Николић, Слађана Миленковић, Нада Остојић 30 3.95
2 ОШ "Кадињача", Генерала Јуришића 1, Лозница Мирјана Николић, Нада Остојић 30 3.99
3 ОШ "Кадињача" Генерала Јуришића 1 Мирјана Николић, Нада Остојић 30 3.98
4 Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сримијум Мирјана Николић, Слађана Миленковић, Маја Цвијетић 28 4

Укупно учесника: 118 | Просечна оцена: 3.98