ВАСПИТАЊЕ ЗА ЗДРАВЉЕ

Каталошки број програма: 242  

Не

Центар за образовање и едукацију Хипократ 2012, Бујановац, ул.Карађорђа Петровића 124, 17520 Бујановац, dimitrijevic.oliver@yahoo.com, 017650132, 017650133, 017652626

Oливер Димитријевић, dimitrijevic.oliver@yahoo.com, 017650133, 0643022039, 017652626

Ержика Антић, доктор медицинских наука, Завод за јавно здравље Врање; Драгиња Стошић, Завод за јавно здравље Врање

Ержика Антић, доктор медицинских наука, Завод за јавно здравље Врање; Драгиња Стошић, Завод за јавно здравље Врање

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подстицање и развијање нивоа личне одговорности у циљу заштите, очувања и унапређења здравља радника, деце и ученика у васпитно-образовним установама да преко различитих техника у здравствено-васпитном раду доносе здраве животне одлуке

Учесници програма сталног стручног усавршавања ће бити оспособљени да примене стечена знања у преношењу порука којим се жели постићи препознавање ризико фактора како би променом ризичног понашања допринели унапређењу свог сопственог здравља и здравља деце и ученика у образовно-васпитним установама, а самим тим допринели и здрављу целокупне заједнице. Полазници ће овладити вештином избора и технике извођења одговарајуће методе у здравствено-васпитном раду наглашавајући позитивне димензије здравља. Стеченим вештинама полазници ће утицати на усвајање здравих навика и одржавање здравих стилова живота у различитим популационим групацијама и показати спремност за сарадњу са многим партнерским организацијама.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у oсновној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
директор/помоћник директора

1. дан Концепт и дефиниција здравља; Промоција здравља у заједници; Приступи у промоцији, димензија здравља. Здравствени ресурси, ризици, фактори који утичу на здравствену равнотежу и здравствени потенцијал 2. дан Систем личности, здравствено понашање, социокултурни систем, Физичко-биолошка средина, макро средина, фактори који утичу на ниво здравља

30

дана: 2
бодова: 16

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Грађевинско-Саобраћајна школа Приштина-Грачаница, Грачаница Ержика Антић, Драгиња Стошић 30 3.87
2 Грађевинско-Саобраћајна школа Приштина-Грачаница, Грачаница Ержика Антић, Драгиња Стошић 6 3.88

Укупно учесника: 36 | Просечна оцена: 3.88