Живети различитост у вртићу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 706  

Да

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Јелена Врањешевић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду; Зорица Трикић, Магистарка психологије, Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Весна Златаровић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију;

Јелена Врањешевић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду; Зорица Трикић, Магистарка психологије, Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Весна Златаровић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Борис Спасић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Милош Зорица, , Предшколска установа Чукарица; Наташа Анђелковић, специјалиста струковни васпитач, ПУ ,,11.април’’; Милена Михајловић, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Ангелина Скареп, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Александра Калезић Вигњевић, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Кристина Дрини, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Олга Лакићевић, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Повећање доступности квалитетних предшколских програма свој деци, укључујући децу из друштвено осетљивих група, и креирање средине подстицајне за рано учење и развој уз уважавање различитости као саставног дела њихових идентитета.

Грађење заједничког разумевања предрасуда и стереотипа, њихово препознавање у свакодневном животу и професионалној пракси; Стицање знања о основним механизмима настанка и одржавања стереотипног мишљења; Упознавање са развојем предрасуда код деце и осмишљавање конструктивних стратегија за супростављање. Препознавање друштвено привилеговних група и утицаја неједнаких стартних позиција на развој, образовање и квалитет живота повезивањем развоја когнитивних способности и учење о различитостима; Стицање основних инофрмација и оснаживање за пружање подршке развоју позитивног идентитета код деце. Упознавање са различитим облицима савремене породице, афирмисање породичних кутлура и развијање свести о неопходности пружања подршке.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаУпознавање функционисања онлајн курса – оријентацијаСтереотипи и предрасуде - њихов однос са идентитетом сваког од нас2. недељаЕфекти стереотипа и предрасуда3. недељаПредрасуде код деце – развојни аспектПородица у савременом свету4. недељаСтање деце у СрбијиСтратегије у раду са децом5. недељаПутовање кроз онлајн курсПаузаПитања, дилеме, препоруке

30

недеља: 5
бодова: 28

За групу од 30 учесника, цена по учеснику је 5000 динара. У цену су укључени хонорар техничког лица и модератора и стручњака, трошкове организације и умножавање потребних материјала за непосредни сусрет, потврде учесника, трошкови администрације

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Весна Златаровић 21 4
2 Весна Златаровић, Борис Спасић 20 3.96
3 Весна Златаровић, Борис Спасић 19 3.94
4 Весна Златаровић, Борис Спасић 17 3.92
5 Весна Златаровић 20 3.97
6 Весна Златаровић, Олга Лакићевић 30 3.85
7 Весна Златаровић, Ангелина Скареп 30 3.94
8 Кристина Дрини, Олга Лакићевић 27 3.87
9 Весна Златаровић, Ангелина Скареп 28 3.81
10 Кристина Дрини, Олга Лакићевић 25 3.81
11 Ангелина Скареп, Олга Лакићевић 27 3.68
12 Весна Златаровић, Кристина Дрини 23 3.7
13 Ангелина Скареп, Кристина Дрини 26 3.84
14 Весна Златаровић, Олга Лакићевић 29 3.85
15 Весна Златаровић, Олга Лакићевић 30 3.9
16 Весна Златаровић, Олга Лакићевић 31 3.91

Укупно учесника: 403 | Просечна оцена: 3.87