Подстицајно окружење у вртићу

Каталошки број програма: 681  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Весна Златаровић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Лидија Мишкељин, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

Лидија Мишкељин, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Тања Спасовић, ПУ "Моје детињство", Чачак; Светлана Радосављевић, Предшколска установа "Наше дете" Врање; Слађана Голубовић, ОШ "Сретен Младеновић Мика", Ниш; Александра Манић, ПУ "Дечји дани", Београд; Јелена Селак, Предшколска установа "Полетарац" Оџаци; Александра Петровић, , Предшколска установа Чукарица; Биљана Којовић, ПУ "11 април" Нови Београд; Бојана Купусинац, ПУ "Полетарац", Оџаци ; Наташа Дражић, Предшколска установа "Јаре и Маре"; Милош Зорица, Предшколска установа Чукарица; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Креирање подстицајне средине прилагођене потребама детета и других актера процеса учења.

Разумевање важности праксе усмерене на доборобит и интеракцију; Разматрање аспеката васпитно образовне средине: физички, социјални, психолошки и педагошки као подршке индивидуализованом приступу Сензибилисање за различите потребе деце и породица; Разумевање улоге и значаја дневних рутина и правила приказаних уз помоћ визуелних средстава Процена васпитне средине у складу са стандардима квалитетне праксе - провежбавање примене инструмента - комтинуума за процену квалитета подстицајне средине за учење.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан1. АСПЕКТИ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕпауза2. ПРИЛАГОЂАВАЊЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ РАЗЛИЧИТИМ ДЕЧИЈИМ ПОТРЕБАМАпауза 3. РУТИНЕ И ПРАВИЛА КРОЗ ВИЗУЕЛНА СРЕДСТВА пауза4. МОЈА ВАСПИТНА ГРУПА КАО ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 2,000.00 динара. У цену је урачунато: хонорари тренера, потрошни и радни материјал, копије материјала за учеснике, трошкови израде уверења, административни трошкови. У цену НИСУ урачунати путни трошкови тренера.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Кула, ПУ Бамби, Јосипа Крамера 19 Јелена Селак, Бојана Купусинац 30 3.82
2 Сомбор, ПУ "Вера Гуцуња", Венац војводе Петра Бојовића 3, објекат "Бамби" Јелена Селак, Бојана Купусинац 30 3.95
3 ПУ "Бамби", Вртић "Чаролија", Лозница, Лагатор, Нова 1 Александра Петровић, Наташа Дражић 30 3.93
4 Вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11, Београд, Вождовац Александра Манић, Милош Зорица 30 3.31
5 ПУ "Олга Јовичић Рита", Краљево Светлана Радосављевић, Слађана Голубовић 30 3.88
6 Вртић "Чаролија", Лозница, Лагатор, ул. Нова 1 Наташа Дражић, Милош Зорица 30 3.7
7 ПУ "Звездара", Јаслице Звездара, Чингријина 1а, Београд Александра Манић, Милош Зорица 30 3.91
8 ПУ "Радосно детињство", Вртић "Чуперак", Саве Ковачевић 7, Нови Сад Александра Манић, Милош Зорица 28 3.41
9 Вртић "Чуперак", Саве Ковачевић 7, Нови Сад Александра Петровић, Милош Зорица 30 3.81
10 Вртић "Различак", Народног фронта 45 Јелена Селак, Бојана Купусинац 29 3.81
11 Предшколска установа "Пчелица", Марко Перичин Камењар 16, Сремска Митровица Александра Манић, Милош Зорица 30 3.68
12 ПУ "Моје детињство" Немањина бр. 60 Чачак Александра Манић, Милош Зорица 30 3.71
13 ПУ "Чика Јова Змај", вртић "Сестре Букумировић" Игњата Јоба 69, Вождовац Александра Петровић, Милош Зорица 26 3.5
14 ПУ "Чика Јова Змај" вртић "Сестре Букумировић", Игњата Јоба 69, Вождовац Александра Петровић, Наташа Дражић 28 3.9
15 ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9, Вртић Венди Александра Петровић 28 3.93
16 ПУ "Лептирић", Светог Саве 9, Лајковац Јелена Селак, Бојана Купусинац 29 3.99
17 Предшколска установа "Пчелица", Апатин, Блок 112 бр.56 Јелена Селак, Бојана Купусинац 30 3.73
18 Предшколска установа "Уб", Милоша Селаковића 20 Александра Петровић, Наташа Дражић 30 3.68
19 ПУ „Бошко Буха“, Душана Јерковића 17а, Инђија Весна Златаровић, Наташа Дражић 30 3.94
20 Предшколска установа „Сунцокрети“, Светог Саве 74, Владимирци Јелена Селак, Бојана Купусинац 30 3.99
21 Вртић "Колибри", Јосифа Шнерсона бб, Крагујевац Светлана Радосављевић, Александра Петровић 30 3.92
22 ПУ "Наша радост", Пазинска 4, Суботица, Јелена Селак, Бојана Купусинац 28 3.97

Укупно учесника: 646 | Просечна оцена: 3.79