„Да ли нам медијација заиста помаже”

Каталошки број програма: 780  

Не

Предшколска установа Вељко Влаховић, Народног фронта 84, Темерин, puvvlahovic@parabolanet.com, 021843325, , 021843325

Вера Бјељац, pvesnaradosevic@gmail.com, 021843325, 0653137106, 021843325

Драгана Чикош, специјалиста предшколске педагогије , ПУ "Младост", Бачка Паланка; Драгица Кубет, професор педагогије, пензионер; Весна Радошевић, Професор предшколске педагогије, ПУ"Љуба Станковић";

Драгана Чикош, специјалиста предшколске педагогије , ПУ "Младост", Бачка Паланка; Драгица Кубет, професор педагогије, пензионер; Весна Радошевић, Професор предшколске педагогије, ПУ"Љуба Станковић";

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Промовисање медијације; стицање знања о медијацији, примени и предностима у односу на друге облике решавања спорова

Толеранција и међусобно поштовање; препознавање проблема и примена стратегије за решавање конфликата и преузимање одговорности за сопствене поступке

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводПредрасудеПаузаПревазилажење различитих вредносних система који утичу на наше понашање КонфликтиПаузаКонфликтиПаузаМетоде решавања конфликата Комуникацијске вештине Асертивне вештине комуникације 2. данМедијацијаПаузаУлога медијатораПримена медијације на конкретним примеримаПаузаПрактична вежба процеса медијацијеПаузаПомоћне медијационе техникеЕвалуација обуке

30

дана: 2
бодова: 16

3000.00 по учеснику У цену је урачуната надокнада предавачима, без ПДВ , радни материјал, скрипта за учеснике семинара , Уверења. У цену нису урачунати: путни трошкови, смештај по потреби, освежење и исхрана.