Професионална оријентација на преласку у средњу школу

Каталошки број програма: 73  

Не

Центар Инвентива, Цара Душана 55/15, Београд, office@centarinventiva.com, 0114042669, ,

Марина Остојић, marinaostojic888@gmail.com, 063445088, 063445088,

Марина Остојић, , ; Марија Радовановић, , ; Валерија Живковић, , ; Јелена Димитријевић, , ;

Марија Радовановић, , ; Станка Жица, , ; Ирина Кивић, , ; Татјана Сурдучки, , ; Татјана Велимировић Парача, , ; Снежана Васиљевић, , ; Слађана Голубовић, , ; Весна Остојић, , ;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Компетенције професионалаца су унапређене да кроз примену савременог модела професионалне оријентације подржавају ученике за промишљен и самосталан избор средње школе и занимања, и да изграде системску мрежу подршке за ПО.

Професионалци су подржани да: - разумеју улогу наставника у професионалном усмеравању ученика, - примене петофазни програм професионалне оријентације повезан са садржајима и примерима из предмета, - креирају педагошке ситуације у којима оснажују ученике да открију склоности и способности, информишу се о занимањима и каријери, упознају свет рада и остварују реалне сусрете до одлуке о школи и занимању, - прате и подстичу професионално усмеравање ученика, - раде са родитељима на пружању подршке деци, - изграде мрежу школа и партнера коришћењем и унапређивањем интерних и екстерних ресурса у области професионалног усмеравања ученика, - креирају и имплементирају програм ПО кроз школска докумената и свакодневну школску праксу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПрофесионална оријентација: савремени концепт у светлу развоја кључних компетенција Самоспознаја: У свету интересовања и способности Какав сам и како ме други виде Методе у ПО и упознавање са приручником и портфолијом 2. дан Слика савременог света рада и информационе понуде Области рада и занимања; захтеви занимања, индикације и контраиндикације - Образовни профили и аспекКвалификациони оквир занимања Реални сусрети са светом рада 3. данМоја одлука о школи и занимању Стереотипи о занимањима; родна равноправност и осетљиве групеПО интегрисана у наставне/ваннаставне активности Професионала оријентација у школским документима и повезивање у мрежу ПО школа на локалу

30

дана: 3
бодова: 17

2600 динара по учеснику. Спецификација: надокнада предавачима по дану 11 000 динара бруто; Центар Инвентива по организованом семинару 7 000 динара; Радни материјал: Приручник: ПО - Пет корака до одлуке о школи и занимању и Портфолио за ученике, и радни материјали и прилози за учеснике: 5 000 динара; Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора као и евентуални смештај реализатора нису урачунати у ову цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња стручна школа, Косовска 8, Крагујевац Ирина Кивић, Снежана Васиљевић 9 3.99
2 Ниш, Електротехничка школа "Никола Тесла", Александра Медведева 18 Татјана Велимировић Парача, Слађана Голубовић 15 3.99
3 Хотел Зира, Рузвелтова 35, Београд Ирина Кивић, Весна Остојић 24 3.99
4 Суботица, Техничка школа "Иван Сарић" Трг Лазара Нешића 9 Ирина Кивић, Весна Остојић 20 4

Укупно учесника: 68 | Просечна оцена: 3.99