Језичка култура на интернету

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 623  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Јелена Братић, , Средња музичка школа „Даворин Јенко„; Светлана Слијепчевић, доктор филолошких наука, Институт за српски језик САНУ; Владимир Станковић, Магистар наука, Техничка школа Бор; Александра Зечевић, доктор економских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор;

Јелена Братић, , Средња музичка школа „Даворин Јенко„; Светлана Слијепчевић, доктор филолошких наука, Институт за српски језик САНУ; Владимир Станковић, Магистар наука, Техничка школа Бор; Александра Зечевић, доктор економских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање компетенција из области језичке културе, са посебним освртом на језичку културу на интернету, њен квалитет и значај. Упућивање на релевантне језичке изворе на интернету, развијање вештине асертивне комуникације у онлајн простору.

Стицање знања и вештина из области комуникације и језичке културе. Оспособљавање учесника да користе језичке приручнике, претраживаче и друге алате на интернету, у циљу подизања нивоа сопствене говорне културе, али и побољшања квалитета наставе. Оспособљавање учесника да успоставе критеријуме на основу којих ће одредити поузданост неког извора на интернету. Оспособљавање учесника да овладају техникама асертивне комуникације и указивање на значај који таква комуникација има у изградњи квалитетних међуљудских односа. Оспособљавање учесника да препознају говор мржње и да на надекватан начин одреагују у ситуацијама када се такав говор јави у дијалогу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаЈезичка култура2. недељаЈезичка култура и интернет3. недељаЈезички приручници на интернету4. недељаАсертивни приступ и говор мржње на интернетуАнализа рада на семинару

30

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 17 3.82
2 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић, Владимир Станковић 59 3.95
3 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 14 3.94
4 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 6 3.9
5 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 22 3.97
6 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 16 3.96
7 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 22 3.99
8 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 11 3.99
9 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 12 3.97
10 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 10 3.98
11 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 20 3.97
12 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 38 3.97
13 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 13 3.98
14 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 13 3.98
15 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 39 3.98
16 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 14 3.97
17 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 17 3.99
18 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 21 3.97

Укупно учесника: 364 | Просечна оцена: 3.96