Пројектна настава – више од учионице

Каталошки број програма: 560  

Не

Агенција за образовање Марина и Јован, Вукасовићева 58/33, 11090 Београд, azo-seminar@live.com, 0643047052, ,

Зорица Прокопић, azo-seminar@live.com, 015876383, 0643679164,

Вања Јеремић, Дипломирани педагог, ОШ „Анта Богићевић„, Лозница;

Вања Јеремић, Дипломирани педагог, ОШ "Анта Богићевић", Лозница; Наташа Опачић, Професор француског језика и књижевности, ОШ "Анта Богићевић", Лозница, СШ "Свети Сава", Лозница; Радојка Стефановић, наставник разредне наставе, Основна школа "Анта Богићевић", Лозница; Драгана Симић, стручни сарадник- педагог, Средња економска школа, Лозница; Светлана Павловић, професор разредне наставе, Основна школа "Анта Богићевић", Лозница

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција наставника у креирању подстицајног радног окружења у којем ученици кроз међупредметни приступ стичу знања и вештине.

Унапређивање знања наставника о пројектној настави усмереној ка исходима и постигнућима ученика Јачање компетенције наставника у примени међупредметног приступа и корелације у процесу подучавања и учења Уочавање важности примене пројектне наставе у подстицању мотивације ученика и наставника као и остваривању васпитне улоге школе Оспособљавање наставника за примену иновативног приступа у раду са подацима применом ИКТ алата који доприносе развоју дигиталних компетенција код ученика Овладавање знањима за безбедно и поуздано претраживање Интернета Овладавање техникама вредновања пројектног задатка Оспособљавање наставника за израду листе критеријума за вршњачко оцењивање, самооцењивање и наставниково оцењивање

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПројектно учење и наставаПаузаУчење у пројектној наставиПаузаПланирање и реализација пројекта (разрада пројекта по фазама)ПаузаМесто ИКТ-а у пројектној наставиПаузаОцењивање у пројектној наставиПаузаВредности пројектне наставе

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 1600 динара. У цену је урачуната накнада реализаторима, израда и дистрибуција наставног радног материјала.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Deveta gimnazija "Mihailo Petrovic Alas" Beograd, Bulevar мaršala Tolbuhina 41 Вања Јеремић, Наташа Опачић 29 3.6
2 Београд, Школа за негу лепоте, Јована Суботића 2а Вања Јеремић, Наташа Опачић 17 3.93
3 Велика Река, ОШ "Никола Тесла" Вања Јеремић, Наташа Опачић 30 3.9
4 Нови Сад, ОШ "Доситеј Обрадовић" Вања Јеремић, Наташа Опачић 30 3.57
5 Prva osnovna škola "Kralja Petra II" ul Dimitrija Tucovića br 171, Užice Вања Јеремић, Наташа Опачић 28 3.96
6 Београд, XII београдска гимназија Вања Јеремић, Наташа Опачић 30 3.76
7 Нови Сад, ОШ "Доситеј Обрадовић" Вања Јеремић, Наташа Опачић 23 3.91
8 Паланачка гимназија, ул Вука Караџића 18, 11420 Смедеревска Паланка Вања Јеремић, Наташа Опачић 21 3.89
9 Паланачка гимназија, ул Вука Караџића 18, 11420 Смедеревска Паланка Вања Јеремић, Наташа Опачић 18 3.88
10 Београд, Школа за негу лепоте, Јована Суботића 2а Вања Јеремић 13 3.92
11 ул. Марка Орешковића бр 1, ОШ "Огњен Прица", Колут, код Сомбора Вања Јеремић, Наташа Опачић 22 3.95
12 Tehnička škola "Mihailo Pupin" Indjija Вања Јеремић, Драгана Симић 18 3.78
13 ОШ "Доситеј Обрадовић" Путинци Вања Јеремић, Драгана Симић 27 3.9
14 OŠ "Jovan Cvijić" Вања Јеремић, Драгана Симић 27 3.96
15 ЕТШ "Раде Кончар" Вања Јеремић, Драгана Симић 27 3.87
16 Srednja turistička škola Вања Јеремић, Драгана Симић 26 3.89

Укупно учесника: 386 | Просечна оцена: 3.85