Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 47  

Да

Удружење прфесора информатике Србије, Пастерова 14/11, slobsoft@gmail.com, 0603020748, 0216392686,

Горан Јовишић, slobsoft@gmail.com, 0603020748, 0603020748,

Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци;

Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Јовица Стаменковић, дипл. инж. електротехнике, смер Рачунарс, Техничка школа, Власотинце;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Како препознати претње и узнемиравања на интернету. Заштита од претњи на интернету. Упознавање са правилима безбедног коришћења интернета. Шта учинити у случају узнемиравања путем дигиталних медија. Подстиче коришћење информационих технологија.

Обучити наставнике како да пренесу ученицима знања, вештине и технике заштите од непримерених садржаја и негативних ефеката коришћења Интернета. Подићи ниво знањао томе на који начин виртуелна стварност утиче на нас и докле смеју да се упуштају у дигитални свет, да то буде безбедно без последица. Усвајање правила понашања приликом сурфа, четовања, упоyзавање са заштитним алатима на рачунару спам филтера, како поступати са сумњивим е-маил порукама, заштити рачунар од вируса, како препознати преваре на интернету, упознавање са типовима сексуалног узнемиравања путем интернета. Технике и методе заштите профила на друштвеним мрежама. Коме се обратити у случају узнемиравања Савети о безбедности на интернету за родитеље, ученике и наставнике

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаКако препознати облике насиља и најчешћих облика злоупотребе деце на интернету?Онлајн комуникацијаФејсбук и Гугл плус налог2. недељаИнформације на интернетуЗлонамерни програми3. недељаРачунарски вируси и заштита претраживачаПреваре на интернету усмерене ка малолетницима4. недељаИспитивање и обучавање циљњих групаЗавршни сусрет, евалуација обуке

30

недеља: 4
бодова: 30

3000 динара са плаћеним хонорарима реализатора, порези и доприноси на хонораре, путни трошак реализатора, трошкови завршног сусрета, Накнаад за хостинг сајта онлајн школе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 30 3.95
2 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 30 3.98
3 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 29 3.94
4 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 27 3.97
5 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 17 3.92
6 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 20 3.97
7 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 17 3.96
8 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 23 3.93
9 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 23 3.9
10 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 17 3.95
11 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 19 3.86
12 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 21 3.82
13 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 17 3.96
14 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 26 3.89
15 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 23 3.82
16 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 30 3.87

Укупно учесника: 369 | Просечна оцена: 3.92