Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења

Каталошки број програма: 458  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Миленко Кундачина, доктор педагошких наука, Свеучилиште Херцеговина у Мостару; Вељко Банђур, доктор педагошких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду;

Миленко Кундачина, доктор педагошких наука, Свеучилиште Херцеговина у Мостару; Вељко Банђур, доктор педагошких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Пајић, Магистар педагошких наука, Klett друштво за развој образовања;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних компетенција полазника за организацију истраживања ученика, малих и акционих истраживања,имплементацију резултата за унапређивање квалитета образовно-васпитног рада, проверу искустава и идеја наставника на научно утемељен начин.

Јачање професионалних компетенција полазника: 1)за организацију примене малих и акционих истраживања у активностима ученика, раду наставника и у раду школе. 2) за откривање проблема истраживања, израду скице истраживања, избор предмета истраживања, постављање задатака истраживања, избор и израду инструмената, прикупљање и обраду података, коришћење резултата за другачије организовање образовно-васпитног процеса. 3) Примени резултата акционих истраживања у процесу самовредновања рада школе и рада наставника и у изради акционих планова унапређења рада школе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводне активностиАнализа потреба за истраживањима у настави и школиИстраживaчки пројекти ученика и мала истраживања наставника и сарадника Откривање проблема и израда скице акционог истраживањаРеализација истраживачког процеса у учионициОбрада податакаИнтерпретација, закључивање и саопштавање резултата истраживањаИзрада акционог планаЕвалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Миленко Кундачина, Мирјана Илић 18 3.87
2 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Миленко Кундачина, Вељко Банђур 23 3.64
3 Књажевац, ОШ "Вук Караџић" Миленко Кундачина, Мирјана Илић 25 3.88
4 Вршац, ОШ "Олга Петров Радишић" Миленко Кундачина, Мирјана Илић 26 3.67
5 Рума, ОШ "Змај Јова Јовановић" Миленко Кундачина, Мирјана Илић 28 3.31

Укупно учесника: 120 | Просечна оцена: 3.67