Eлементарни концепти у вероватноћи путем дијаграма

Каталошки број програма: 367  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Бранислав Боричић, доктор наука, Универзитет у Београду, Економски факултет; Мирјана Илић, доктор наука, Универзитет у Београду, Економски факултет; Драган Аздејковић , др екон. наука, магистар математ. наука, Економски факултет, Универзитет у Београду; Младен Стаменковић , мастер матем., доктор екон. наука, Економски факултет, Универзитет у Београду;

Јелена Станојевић, доктор наука, Економски факултет, Универзитет у Београду; Владимир Балтић, доктор наука, ВИШЕР; Математички институт САНУ; Милибор Саковић, магистар економских наука, Прва економска школа, Београд;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ програма је унапређење наставног процеса и оспособљавање наставника за имплементацију дијаграма у реализацији наставе математике са специјалним фокусом на теме из вероватноће.

• Упознавање наставника са употребом дијаграма у области са фокусом на теме из вероватноће, уз елементе логичког закључивања. • Дефинисање позитивних и негативних аспеката, конкретна примена дијаграма и могућности имплементације у настави ван стандардних оквира. • Развијање способности учесника да путем повезивања стварних појава и математике уоче примере из окружења/реалног света, објасне их и повежу са наставним градивом и обрнуто.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данУвод у програм обуке (са паузом)Логика аргументације (са паузом)Условна вероватноћа и дијаграми ( са паузом)Формула потпуне вероватноће и дијаграми (са паузом)Дијаграми и остале области Радионица

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 дин (ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење када се курс реализује на Економском факултету у Београду)