Реални проблеми и математика

Каталошки број програма: 384  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Бранислав Боричић, доктор наука, Универзитет у Београду, Економски факултет; Мирјана Илић , доктор наука, Универзитет у Београду, Економски факултет; Драган Аздејковић, доктор екон.наука, магистар матем., Економски факултет, Универзитет у Београду; Весна Рајић, доктор наука, Универзитет у Београду, Економски факултет; Младен Стаменковић , мастер матем., доктор екон. наука, Економски факултет, Универзитет у Београду; Јелена Станојевић, доктор наука, Економски факултет, Универзитет у Београду; Владимир Балтић, доктор наука, ВИШЕР; Математички институт САНУ;

Бранислав Боричић, доктор наука, Универзитет у Београду, Економски факултет; Мирјана Илић , доктор наука, Универзитет у Београду, Економски факултет; Драган Аздејковић, доктор екон.наука, магистар матем., Економски факултет, Универзитет у Београду; Весна Рајић, доктор наука, Универзитет у Београду, Економски факултет; Младен Стаменковић , мастер матем., доктор екон. наука, Економски факултет, Универзитет у Београду; Јелена Станојевић, доктор наука, Економски факултет, Универзитет у Београду; Владимир Балтић, доктор наука, ВИШЕР; Математички институт САНУ; Милибор Саковић, магистар економских наука, Прва економска школа, Београд;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника средњих школа за примену савременог концепта наставе математике како би је приближио ученику и постигао бољу мотивисаност ученика за рад.

1. Развијање способности наставника да путем повезивања стварних појава и математике уоче примере из окружења/реалног света, објасне их и повежу са наставним градивом и обрнуто. 2. Креирање практичних примера из области геометрије, линеарне алгебре, математичке логике и процентног рачуна.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данРеални проблеми и геометрија (са паузом)Математичка анализа и реални проблеми (са паузом)Примена математичке логике (са паузом)

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара (ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење када се курс реализује на Економском факултету у Београду)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Хотел Фонтана, Врњачка бања Драган Аздејковић, Милибор Саковић 10 3.9
2 Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak, Cara Dušana bb, Čačak Драган Аздејковић, Милибор Саковић 25 3.64

Укупно учесника: 35 | Просечна оцена: 3.77