„У сусрет стресу” – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености

Каталошки број програма: 266  

Не

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад, skolamp@eunet.rs, 0216616366, 0216621314, 0216616366

Mирјана Лазор, ikt4all@gmail.com, 0216616366, 0641954278, 0216616366

Небојша Николић, дипл.специјални педагог, ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика ; Светлана Матић Моровић, дипл.спец.педагог, ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика;

Небојша Николић, дипл.специјални педагог, ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика ; Светлана Матић Моровић, дипл.спец.педагог, ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика; Светлана Башевић, дипл.психолог, ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика;

здравствено васпитање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање општих компетенција за конструктивно управљање стресом чиме се поуздано може допринети унапређењу квалитета рада,очувању менталног здравља и подизању колективног етоса запослених у систему образовања.

Стицање основних знања о стресу, професионалном оптерећењу и емоционалној исцрпљености. Упознавање са изворима стреса, препознавање фактора ризика за појаву стреса, препознавање посредних елемената развоја професионалног оптерећења и дисоцијативних сметњи. Стицање знања и вештина за ефикасно управљање персоналним и професионалним стресом. Овладавање прецизном применом практичних техника корекције негативних одраза стреса на здравље и понашање полазника. Развијање свести о потреби креирања професионално стимулативне средине са простором за менталну и физичку релаксацију. Стварање основе за развој личне стратегије трајнијег превладавања стреса упознавањем са бројним приступима, методама и техникама ублажавања одраза стреса

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПоздравна реч предавача, представљање учесника и путоказ семинара Теоријски увод у семинар - примарна перцепција стреса Персонални и професионални узроци стреса ПаузаПонашање и стрес Личност и стрес Толеранција на стрес Пауза за ручак Лични акциони план управљања стресом Пауза Функционални приступ емоционалној исцрпљености и дисоцијативним сметњама2. данУправљање стресом - појам и очекивања у пракси Превенција стреса - технике вербалног обликовања предвидивих стресних ситуацијаОткривање персоналних зона стабилностиПауза Унутрашња оптерећења и штитови - процена подсвесних приоритета Прогресивно мишићно релаксирање АРА - технике артикулације респираторне активности Пауза за ручак Технике управљања временом Антистрес лоптица ОК табла Боје и стрес Пауза за освежење Опште и традиционалне технике управљања стресом Техника "Картица осмеха" Концепт "Зона без стреса" Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Цена за групу од 30 учесника износи нето 75.000 динара, уз додатне трошкове пута и обезбеђивања смештаја уколико се обука организује на удаљености већој од 100 км од Новог Сада. У цену су укључени хонорари предавача, сви штампани материјали, издавање уверења, храна и освежење током пауза.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6 Небојша Николић, Светлана Матић Моровић 28 3.91
2 Прва Београдска гимназија, Цара Душана 61, Београд Небојша Николић, Светлана Матић Моровић 30 3.95
3 ОШ "Бранко Радичевић", Владимира Жестића 21, Панчево Небојша Николић, Светлана Матић Моровић 30 3.98
4 ОШ "Иво Лола Рибар", Моношторска 10, Сомбор Небојша Николић, Светлана Матић Моровић 20 3.99
5 Техничка школа Косјерић, Светосавска 39, Косјерић Небојша Николић, Светлана Матић Моровић 27 3.99
6 ОИСШ "9.мај", Народне омладине 16, Зрењанин Небојша Николић, Светлана Матић Моровић 30 3.98
7 ОШ "Бранко Радичевић", Нови Сад Небојша Николић, Светлана Матић Моровић 23 4

Укупно учесника: 188 | Просечна оцена: 3.97