Примена web 2.00 алата у образовању

Каталошки број програма: 659  

Не

Предшколска установа Наша радост, Антона Ашкерца бб, 24000 Суботица, nasaradost@mts.rs, 024646410, 024646411, 024646411

Виолета Врцељ Одри, violeta.vodry@gmail.com, 024646430, 0654100294, 024646411

Наташа Врапчевић, , ПУ „Наша радост„; Ана Пертет, специјалиста, ПУ „Наша Радост„;

Наташа Врапчевић, , ПУ „Наша радост„; Ана Пертет, специјалиста, ПУ „Наша Радост„; Данијела Миличић Требатицки, , ПУ „Радост„ Србобран;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за руковање web 2.00 aлатимa у настави и васпитно – образовном раду

Мотивисање учесника за употребу web 2.00 алата у раду; развијање способности и вештина учесника у планирању, креирању, организацији и управљању информација и материјала кроз коришћење web 2.00 aлата; побољшање квалитета рада кроз понуду нових идеја; унапређивање комуникационе компетентности и међусобне сарадње свих актера у васпитно – образовном процесу кроз примену web 2.00 алата; „PBL„

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПримена web 2.00 алата у образовању

20

дана: 1
бодова: 8

40000 + трошкови

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Наша радост", Антона Ашкерца 3, Суботица Наташа Врапчевић, Ана Пертет 19 4
2 Zoom platforma online Наташа Врапчевић, Ана Пертет 15 3.97
3 08.05.2021. Zoom platforma online Наташа Врапчевић, Ана Пертет 15 3.99
4 Zoom platforma online Наташа Врапчевић, Ана Пертет 19 3.99
5 Zoom platforma online Наташа Врапчевић, Ана Пертет 19 3.99
6 OŠ "Emilija Ostojić". Ulica Knjaza Miloša 26. Požega Наташа Врапчевић, Ана Пертет 20 3.99
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице Наташа Врапчевић, Ана Пертет 16 3.99
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице Наташа Врапчевић, Ана Пертет 17 3.96
9 Zoom platforma online Наташа Врапчевић, Ана Пертет 20 3.99
10 Zoom platforma online Наташа Врапчевић, Ана Пертет 20 3.97
11 Zoom platforma online Наташа Врапчевић, Ана Пертет 20 4
12 Zoom platforma online Наташа Врапчевић, Ана Пертет 20 3.99
13 Zoom platforma online Наташа Врапчевић, Ана Пертет 20 3.98
14 Zoom platforma online Наташа Врапчевић, Ана Пертет 20 3.99
15 Zoom platforma online Наташа Врапчевић, Ана Пертет 18 3.98
16 Zoom platforma online Наташа Врапчевић, Ана Пертет 18 3.99
17 Zoom platforma online Наташа Врапчевић, Ана Пертет 17 3.99
18 Zoom platforma online Наташа Врапчевић, Ана Пертет 13 3.99
19 Zoom platforma Наташа Врапчевић, Ана Пертет 20 3.98

Укупно учесника: 346 | Просечна оцена: 3.99