Наш вртић гради добре односе – подршка развоју на темељу грађења односа

Каталошки број програма: 718  

Не

Предшколска установа Чукарица, Пожешка 28, Београд, office@pucvila.rs, 0113058717, 0113543316, 0113058718

Катарина Ђурић, katarinadjuric10@yahoo.com, 0648429352, 0642605941, 0113058718

Катарина Ђурић, дипломирани психолог, Предшколска установа „Чукарица„, Београд; Јелица Гагић, дипломирани психолог, Предшколска установа „Чукарица„, Београд;

Катарина Ђурић, дипломирани психолог, Предшколска установа „Чукарица„, Београд; Јелица Гагић, дипломирани психолог, Предшколска установа „Чукарица„, Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Упознавање учесника са начином грађења квалитетних односа, и код одраслих и код деце, као основе за покретање и подршку развојним променама. Упознавање са полазиштима и техникама за пружање подршке детету за развој и јачање унутрашњих капацитета.

Јачање капацитета учесника за препознавање подржавајућих и ометајућих фактора у грађењу односа. Оснаживање учесника за сагледавање властитих капацитета и дефинисање минималних промена као предуслов личног и професионалног развоја. Оснаживање за грађење односа са децом и између деце, уз уважавање детета као особе која је вредна сама по себи и способна да активно учествује у свом развоју Оспособљавање учесника за креирање позитивне, толерантне, недискриминативне социјалне климе и уважавање различитости; сензибилисање за препознавање и именовање насилничког понашања и активан приступ превенцији насиља. Упознавање са техникама за вођење дијалога са децом , кроз игру, усмереног на јачање потенцијала детета, уз подршку вршњачке групе.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПодршка развоју на темељу грађења односа паузаПрепреке и могућности за грађење односапаузаДијалог са децом - полазишта паузаТехнике – начини развијања дијалога кроз игровне активности у групи деце

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1700 Укупна цена за групу од 30 учесника је 51 000 динара. У цену су урачунати ауторски текстови за све учеснике, штампани и потрошни материјал, надокнада предавачима и путни трошкови

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа Чукарица, вртић Царић, Младена Митрића ББ, Београд Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.98
2 ППУ "Дечји чаробни свет", ул.Петра Лековића, 24а Катарина Ђурић, Јелица Гагић 26 3.98
3 ППУ "Наш вртић", ул.Рајка Митића 14, Београд Катарина Ђурић, Јелица Гагић 20 3.99
4 ПУ "Чика Јова Змај", Струмичка 88а Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.97
5 ПУ " Бамби" ул. Веселина Мисите 26, Лозница Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.98
6 вртић “Петар Пан”, Јанка Чмелика 87, Нови Сад Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.95
7 вртић " Палчица" Бранимира Ћосића 40, Нови Сад Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.95
8 ПУ " Бамби" ул. Веселина Мисите 26, Лозница Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.97
9 ПУ "Нада Наумовић", ул. Светозара Марковића бр.161, Крагујевац Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.98
10 ПУ "Ђурђевдан", ул. Кнеза Милоша 21/а , Крагујевац Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 4
11 ПУ "Наша радост", ул Антона Ашкерца 3, Суботица Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.98
12 ПУ "Радосно детињство" , ул. Павла Симића 9 Катарина Ђурић, Јелица Гагић 29 3.97
13 ПУ " Радосно детињство" , ул. Павла Симића 9 Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.95
14 PU Radosno detinjstvo Катарина Ђурић, Јелица Гагић 29 3.97
15 PU Radosno detinjstvo Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.95
16 PU Radosno detinjstvo Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.94
17 РЦУ Ужице, Немањина 52 Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.95
18 ПУ " Лане", ул.Краља Петра бб Катарина Ђурић, Јелица Гагић 29 3.99
19 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, ул. Париске комуне бб, Ниш Катарина Ђурић, Јелица Гагић 29 3.99
20 ПУ "Ђурђевдан", ул. Кнеза Милоша 21/а , Крагујевац Катарина Ђурић, Јелица Гагић 29 3.97
21 Регионални центар Ужице, Немањина 52, Ужице Катарина Ђурић, Јелица Гагић 28 3.97
22 ПУ "Бамби" Кула Катарина Ђурић, Јелица Гагић 29 3.99
23 ПУ " Лане" , Краља Петра бб, Калуђерица, Београд Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.99
24 ПУ "Бамби" , ул. Јосипа Крамера 19, Кула Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 4
25 Пу "Радосно детињство" вртић "Маслачак" , ул. Народног фронта 42 Катарина Ђурић, Јелица Гагић 24 3.96
26 Пу "Радосно детињство" вртић "Маслачак" , ул. Народног фронта 42 Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.97
27 Пу "Радосно детињство" вртић "Маслачак" , ул. Народног фронта 42 Катарина Ђурић, Јелица Гагић 29 3.97
28 Центар за стручно усавршавање, Трг тополиваца 4, Крагујевац Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 4

Укупно учесника: 811 | Просечна оцена: 3.97