Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 196  

Да

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад, skolamp@eunet.rs, 0216616366, 0216621314, 0216616366

Mирјана Лазор, ikt4all@gmail.com, 0216616366, 0641954278, 0216616366

Мирјана Лазор, Дипломирани школски педагог, ШОСО „Милан Петровић„ са домом ученика;

Мирјана Лазор, Дипломирани школски педагог, ШОСО „Милан Петровић„ са домом ученика; Љиљана Дошен Дошен, дипломирани психолог, Save the Children International; Mартин Каламковић, Дипломирани учитељ, ШОСО „Милан Петровић„, са домом ученика, Нови Сад;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређење квалитета образовно-васпитног процеса подизањем нивоа компетенција васпитача и наставника за рад у инклузивном окружењу, стицањем знања и вештина потребних за ефикаснији рад са децом са сметњама у развоју

Разумевање инклузивне филозофије (културе, политике и праксе), Усвајање знања о деци са специфичним сметњама у развоју и импликацијама сметњи на процес учења, Увиђање значаја примене метода усмерених на дете, Усвајање знања о различитим начинима прилагођавања наставних саржаја, метода, облика и средстава индивидуалним способностима ученика, Усвајање знања о структури, садржају, начину израде, имплементацији и евалуацији ИОП-а, Усвајање знања о начинима развијања партнерског односа са родитељима, Упознавање са основним предусловима и поступцима за успешну инклузију деце са сметњама у развоју, Сагледавање конкретних могућности подршке у наставном процесу у контексту специфичних потреба и животне перспективе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаНачин третирања тешкоћа у нашим условимаИнклузивна филозофија / Школа за сву децу2. недељаДеца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њимаПартнерски однос са родитељима 3. недељаИндивидуални образовни план4. недељаЗавршни сусрет и евалуација

30

недеља: 4
бодова: 16

Цена по учеснику је 3500 динара нето. У цену су укључени хонорари за два водитеља и администратора, освежење за полазнике (кафа, сок) на завршном сусрету, материјал за рад (трошкови штампања и фотокопирања евалуационих листа и тестова) и штампање уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Мирјана Лазор, Љиљана Дошен Дошен 20 3.89
2 Мирјана Лазор, Љиљана Дошен Дошен 29 3.92

Укупно учесника: 49 | Просечна оцена: 3.91