Новосадски математички семинар

Каталошки број програма: 357  

Не

Друштво математичара Новог Сада, Трг Доситеја Обрадовића 4., dmns@uns.ac.rs, 0642419111, ,

Розалија Мадарас Силађи, rozi@dmi.uns.ac.rs, 021455290, 0642419111,

Розалија Мадарас Силађи, доктор наука, Природно-математички факултет; Ђурђица Такачи, доктор наука , ПМФ Нови Сад; Синиша Црвенковић, доктор наука, ПМФ Нови Сад; Драган Машуловић, доктор наука, ;

Розалија Мадарас Силађи, доктор наука, Природно-математички факултет; Ђурђица Такачи, доктор наука , ПМФ Нови Сад; Синиша Црвенковић, доктор наука, ПМФ Нови Сад; Драган Машуловић, доктор наука, ; Загорка Лозанов Црвенковић, доктор наука, ПМФ Нови Сад; Бојан Башић, доктор математичких наука, ПМФ Нови Сад; Борис Шобот, доктор математике, ПМФ Нови Сад; Каја Маричић, специјалиста из методике наставе математ, Средња машинска школа, Нови Сад; Љубица Дејановић, дипломирани математичар, Гимназија „Светозар Марковић„ Нови Сад; Мирјана Јовановић, -, Гимназија "Исидора Секулић", Нови Сад; Сандра Томашевић, дипломирани математичар, Гимназија „Светозар Марковић„ Нови Сад; Петар Ђапић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет Нови Сад;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење наставе математике у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама. Увођење нових методских приступа у обради математичких појмова који представљају основу за даљи развој когнитивних процеса и математичког мишљења.

Унапређење редовне наставе математике као и рада са ученицима са посебним потребама. Неговање талената, припреме за математичка такмичења. Визуализација математичких садржаја. Обрада математичких појмова коришћењем претходно стеченог искуства: метод слике-метод дефиниције. Употреба рачунара у настави математике. Кроз решавање конкретних математичких проблема доћи до најновијих сазнања у области методике математике, филозофије математике, теоријског рачунарства, математичке статистике, математичке физике. Популаризација математике кроз интерактивну наставу. Увођење напредних математичких садржаја методом откривања. Конкретни примери за методе извођења наставних јединица из математике, који подстичу мотивацију ученика.

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данПоздравна речQuo vadis, homo mathematicus?Све је лако ако знаш: Улога и значај математичких такмичења КАФЕ ПАУЗАВизуализација математичких садржајаРадионица 1: ГеоГебра и визуализација у настави математикеПАУЗА ЗА ОСВЕЖЕЊЕЛЕПА МАТЕМАТИКА Радионица 2: МАТЕМАТИЧКИ КАЛЕИДОСКОПКАФЕ ПАУЗАРадионица 3: Како заинтересовати ученике за математику?Радионица 4: Математика фракталаЗавршна реч

30

дана: 1
бодова: 8

2000 РСД по учеснику. Укупна цена укључује: Надокнаду предавачима 1200 РСД Административни трошкови 300 РСД Освежење за учеснике 500 РСД

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za matematiku i informatiku, Trg Dositeja Obradovica 4. Розалија Мадарас Силађи, Синиша Црвенковић 27 3.72
2 Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za matematiku i informatiku, Trg Dositeja Obradovica 4. Ђурђица Такачи, Драган Машуловић 28 3.44
3 Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za matematiku i informatiku, Trg Dositeja Obradovica 4. Борис Шобот, Петар Ђапић 14 3.92
4 Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za matematiku i informatiku, Trg Dositeja Obradovica 4. Ђурђица Такачи, Синиша Црвенковић 20 3.81
5 Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za matematiku i informatiku, Trg Dositeja Obradovica 4. Драган Машуловић, Петар Ђапић 21 3.69
6 Novi Sad, Prirodno-matematicki fakultet, Trg Dositeja Obradovica 4. Синиша Црвенковић, Драган Машуловић, Каја Маричић, Мирјана Јовановић, Петар Ђапић 14 3.96
7 Novi Sad, Prirodno-matematicki fakultet, Trg Dositeja Obradovica 4. Синиша Црвенковић, Драган Машуловић, Каја Маричић, Мирјана Јовановић, Петар Ђапић 28 3.9

Укупно учесника: 152 | Просечна оцена: 3.78