Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних последица вршњачког насиља

Каталошки број програма: 69  

Не

Tренинг центар КОЦЕВСКИ, Нови Сад, Неимарска 17, treningcentarkocevski@gmail.com, 0216337067, ,

Jovan Kocevski, treningcentarkocevski@gmail.com, 0216337067, 0612890030,

Јана Дамјанов, Магистар клиничке психологије, Регион. асоц. за психодраму и интегративну примену; Лидија Васиљевић, доктор наука соц. рада и соц. политике, Рег. асоц. за психодраму и интеграт примену психол; Даница Коцевска, , ОШ „Михајло Пупин„ Ветерник, Нови Сад;

Јана Дамјанов, Магистар клиничке психологије, Регион. асоц. за психодраму и интегративну примену; Лидија Васиљевић, доктор наука соц. рада и соц. политике, Рег. асоц. за психодраму и интеграт примену психол;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Упознавање са акционим и креативним методама социодраме и психодраме и њиховим техникама које се могу применити у превенцији, подизању нивоа свести и умањивању штетних последица вршњачког насиља.

- Упознавање са основним техникама психодраме - Усвајање и примена основних техника акционог социометријског рада у групи - Усвајање и примена техника тренинга социјалне спонтаности - Учење и примена технике „празне столице” - Учење и примена концепта и техника „драмског троугла” у циљу подизања нивоа свести, превенције и интервенције у ситуацијама вршњачког насиља - Употреба и примена акционих техника у сврху евалуације.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводПредстављање учесникаАкционе-партиципаторне интервенције у социометрији- мерење интергрупних односа мреже односа у групиДрамски троугао у вршњачком насиљу (жртва – спасилац – насилник – пасивни посматрач)Могућности примене драмског троугла реализацијом role play у праксиПримена технике „празне столице„ у циљу превенције и интревенције у ситуацијама вршњачког насиљаSharing –подела осећања ДискусијаСумирање семинараЕвалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

7.000,00 динара по учеснику. У цену су урачунати трошкови израде материјала за учеснике – приручник за примену програма у пракси, набавку потрошног материјала, путне трошкове реализаторки, трошкове смештаја, хонорара реализаторки и ауторки.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Грађевинска техничка школа "Бранко Жежељ" Хајдук Станкова 2 Београд Јана Дамјанов, Лидија Васиљевић 30 3.66

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.66