Функционално повезивање спортске гимнастике као дела програма физичког васпитања и спортске гимнастике у оквиру школских спортских такмичења за ученице

Каталошки број програма: 1017  

Не

Удружење педагога физичке културе Београда, Угриновачка 80, Београд, upfkbg@gmail.com, 0642205948, ,

Горан Петровић, upfkbg@gmail.com, 0642205948, 0603060473,

Александра Ристић, професорка физичког васпитања, Покрајински секретаријат за спорт и омладину; Јасминка Копривица, професор физичког васпитања, ОШ за заштиту вида „Драган Ковачевић”

Александра Ристић, професорка физичког васпитања, Покрајински секретаријат за спорт и омладину; Јасминка Копривица, професор физичког васпитања, ОШ за заштиту вида „Драган Ковачевић”

физичко васпитање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставе спортске гимнастике у оквиру физичког васпитања и њено повезивање са пропозицијама и програмом такмичења у оквиру система школског спорта

Развијање компетенција наставника за функционално повезивање програма спортске гимнастике у физичком васпитању и спортске гимнастике у оквиру система школског спорта у различитим облицима наставе у школи: редовна настава, изабрани спорт, обавезне физичке активности и рад у секцији. Усавршавање и оспособљавање наставника/професора за: - планирање и реализцију два програма (техника, методика учења и чување и помагање и организација наставе приликом извођења вежби на справама и тлу и вежби из програма школске такмичарске гимнастике); - препознавање безбедносних ризика; - планирање припрема ученица за учешће на школским такмичењима у складу са усвојеним календаром и - анимацију свих ученица за учешће на првом степену – школско такмичење

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. дан Упоредна анализа школског и такмичарског програма спортске гимнастике за ученице Техника, методика учења, чување и помагање нових вежби и комбинација из састава за школска такмичења Практичан приказ садржаја обрађених у првом делу семинара уз активно учешће наставника и ученица

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ"СтеванСремац", Железничка 44, Сента Александра Ристић, Јасминка Копривица 23 3.83
2 ОШ"Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25, Београд Александра Ристић, Јасминка Копривица 27 3.93

Укупно учесника: 50 | Просечна оцена: 3.88