Технике памћења

Каталошки број програма: 583  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Оливера Аризановић , Дипломирани филолог за српски језик и ју, Економска школа у Нишу; Милица Стевановић, Дипломирани педагог, Економска школа у Нишу; Весна Петровић, Дипломирани економиста, Економска школа Ниш; Душан Ранђеловић, доктор психолошких наука, Универзитет у Приштини

Душан Ранђеловић, доктор психолошких наука, Универзитет у Приштини; Милица Стевановић, Дипломирани педагог, Економска школа у Нишу

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника кроз овладавање техникама памћења и могућностима за њихову инкорпорацију у наставни процес

Упознавање са: теоријама, принципима, мнемотехникама и системима памћења (ланчани систем памћења, систем памћења број – облик, метод римске собе, алфабетски систем, техника акростиха, мнемотехничке реченице и мапе ума); практична примена система и техника памћења у учењу и наставном процесу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУлазни тест и представљањеСензационални умовиПаузаЛанчани систем памћења и мнемотехника број- обликПаузаТехника - римска собаПаузаАлфабетски систем и систем грађења рима 2. данЧитање и памћењеПаузаКључне речи, акростих и мнемотехничка реченицаПаузаМапе умаПаузаПамћење имена и лица Израда излазног упитника и евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику за оба дана износи 3 500 динара, с тим што максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 95 000 динара. Цена укључује: хонораре за два водитеља,радни материјал, консултације водитеља и полазника након обуке у вези са применом наученог у пракси, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације.