Рад са децом из маргинализовних група

Каталошки број програма: 210  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Гордана Чукурановић, дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд; Биљана Букинац, професор немачког језика, МПНТР;

Биљана Јовић, ОШ "Мирослав Антић" Београд; Зора Дешић, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Љиља Вдовић, VII-1 дипломирани педагог; Гордана Чукурановић, дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд; Биљана Букинац, професор немачког језика, МПНТР; Марија Крнета, дипломирани физичар, МПНТР

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Разумевање и уважавање контекста образовања деце из маргинализованих група. Унапређивање методичко-дидактичких компетенција наставника за рад са децом из маргинализованих група.

Сагледавање и уважавање културе, традиције и искуства различитих маргинализованих група у наставном процесу. Примена ефикасних метода и облика рада са ученицима из маргинализованих група. Подршка наставницима у процесу мотивисања ученика из маргинализованих група. Оснаживање наставника за разумевање мотивационе функције оцењивања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЖивотни контекст деце из маргинализованих групаПауза Карактеристике доброг учењаПаузаИзбор метода рада у наставном процесу ПаузаИзбор задатака у наставном процесу 2. данСпецифичности у раду са децом из маргинализованих група и стратегије у радуПаузаЗначај очекивања наставника од ученика у васпитно-образовном раду ПаузаОцењивање у функцији напредовања ученикаПаузаМотивисање ученика из маргинализованих група

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику за оба дана износи 3 500 динара, с тим што максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 95 000 динара. Цена укључује: хонораре за два водитеља,радни материјал, консултације водитеља и полазника након обуке у вези са применом наученог у пракси, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Угоститељско-туристичка школа, Југ Богданова 28, Београд Гордана Чукурановић, Зора Дешић 30 3.79
2 Основна школа "Сутјеска", Задругарска 1, Земун Гордана Чукурановић, Зора Дешић 22 3.97
3 Основна школа "Вук Караџић", 19. август бр. 3, Лебане Гордана Чукурановић, Зора Дешић 30 3.93
4 Медицинска школа "Надежда Петровић", Наде Димић бр.4, Земун Гордана Чукурановић, Зора Дешић 30 3.78
5 ОШ Мирослав Антић, Чукарица Београд Гордана Чукурановић, Марија Крнета 17 3.88

Укупно учесника: 129 | Просечна оцена: 3.87