Тестови и оцењивање

Каталошки број програма: 582  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин, 35257 Дреновац бб, udruzenjevetforum@gmail.com, 0643344771, 035546224,

Јовица Јевтић , jocageog@gmail.com, 035546224, 0643344771,

Александра Бакрач, , Економско трговинска школа, Бечеј; Ана Петрович, , ЕТШ ''Вук Караџић'' - Стара Пазова; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш; Драган Петровић , , Економско-трговинска школа Зајечар; Нада Вуканић, , Економско-трговинска школа Бечеј; Милица Стевановић, , Економска школа Ниш; Јовица Јевтић, мр, Економско-трговинска школа, Параћин; Саша Манић, , Правно-пословна школа Ниш; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин;

Александра Бакрач, , Економско трговинска школа, Бечеј; Ана Петрович, , ЕТШ ''Вук Караџић'' - Стара Пазова; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш; Драган Петровић , , Економско-трговинска школа Зајечар;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање учесника за оцењивање у складу са циљевима и исходима предмета путем тестова сачињених од задатака знања, ситуацијских задатака и задатака случајева и путем креирања критеријума и индикатора за оцењивање других активности ученика

Оспосбљавање учесника за израду теста са освртом на Правилникe о оцењивању за основно и средње образовање и васпитање, Блумову таксономију, циљеве и исходе предвиђене за предмет и метријске карактеристике теста - валидност, објективност, поузданост, осетљивост. Оспособљавање учесника да креирају ситуацијке задатаке и задатке случајеве из реалног живота. Развијање вештине структурисања задатака по Блумовој таксономији. Оспосбљавање учесника за формативно оцењивање и упознавање са осталим видовима оцењивања у настави. Стицање знања о специфичностима и сложености оцењивања усменог доприноса настави, групног рада, презентације и есеја. Израда и употреба различитих формулара са релевантним критеријумима и индикаторима за оцењивање.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводна радионица – O оцењивањуПаузаКомплексност оцењивања ПаузаВрсте задатака за тест знањаПаузаИзрада кључа решења и бодовање задатака2. данСитуацијски задаци и задаци случајеви за тестПаузаСтруктурисани и неструктурисани ситуацијски задаци-креирање задатака и модела решењаПаузаСтруктурисани и неструктурисани задаци случајеви-креирање задатака и модела решењаПаузаКомплетирање теста и мерење метријских карактеристика3. данОцењивање усменог доприноса наставиПаузаОцењивање групног радаПаузаОцењивање презентацијеПаузаОцењивање есеја и вредновање програма

30

дана: 3
бодова: 24

Цена програма износи 3.500,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа; Карађорђева 52 Књажевац Ана Петрович, Дејан Пејчић 30 3.92
2 Економска школа Ниш; Мајаковског 2 Ниш Александра Бакрач, Дејан Пејчић 30 3.94
3 Економска школа Ниш; Мајаковског 2 Ниш Дејан Пејчић, Драган Петровић 30 3.95
4 ОШ "Жарко Зрењанин Уча" Надаљ Александра Бакрач, Ана Петрович 22 3.95
5 ОШ "Радоје Домановић", Генерала Милојка Лешјанина 49а Ниш Дејан Пејчић, Драган Петровић 30 3.94
6 OШ"Вук Караџић" Дероње Александра Бакрач, Ана Петрович 29 3.86
7 ОШ "Никола Тесла" Бачки Брестовац Александра Бакрач, Ана Петрович 26 3.91
8 Гимназија "Бора Станковић" Ниш Дејан Пејчић, Драган Петровић 30 3.98
9 ОШ Милош Црњански Српски Итебеј Александра Бакрач, Ана Петрович 30 3.91
10 Геодетска техничка школа, Милана Ракића 42, Београд Ана Петрович, Зорица Караић-Шибалић 27 3.94
11 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Ана Петрович, Зорица Караић-Шибалић 27 3.96
12 Гимназија "Бора Станковић" Ниш; Вожда Карађорђа 27 Дејан Пејчић, Драган Петровић 30 3.95
13 ОШ "Јован Поповић" Чока Александра Бакрач, Ана Петрович 28 3.97
14 ОШ"Братство јединство" Бајша Александра Бакрач, Дејан Пејчић 29 3.89
15 Економско-трговинска школа, Врање Александра Бакрач, Дејан Пејчић 18 3.95
16 Житиште Александра Бакрач, Дејан Пејчић 27 3.88
17 ОШ "Свети Сава", Топоница бб Ана Петрович, Драган Петровић 29 3.97
18 ОШ "Ђура Јакшић" Александра Бакрач, Дејан Пејчић 24 3.89
19 ОШ "Вељко Влаховић" Крушчић Александра Бакрач, Дејан Пејчић 20 3.9
20 ОШ "Север Ђуркић" Бечеј Александра Бакрач 14 3.88
21 СШ "Боса Милићевић" Суботица Александра Бакрач, Дејан Пејчић 30 3.88
22 Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“; Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац Дејан Пејчић, Драган Петровић 30 3.87
23 ОШ "Млада поколења" Ковачица -семинар се реализује преко Гугл мит-а Александра Бакрач 12 3.88
24 ОШ "4. октобар" Глогоњ Ана Петрович, Драган Петровић 20 3.91

Укупно учесника: 622 | Просечна оцена: 3.92