Исхраном до здравља

Каталошки број програма: 239  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Верица Лукић, Професор разредне наставе, ОШ „Краљ А. Први Карађорђевић, Јадранска Лешница; Славица Петровић-Тадић, доктор медицине, Општа болница Лозница;

Верица Лукић, Професор разредне наставе, ОШ „Краљ А. Први Карађорђевић, Јадранска Лешница; Славица Петровић-Тадић, доктор медицине, Општа болница Лозница; Славица Ранковић, доктор медицине, Дом здравља Тител;

здравствено васпитање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање нивоа свести о значају исхране у чувању и унапређењу здравља и превенцији болести у којима је исхрана водећи фактор ризика. Едуковати учеснике да знања примене, имплементирају ученицима кроз школске садржаје.

Увиђање значаја и проналажење начина да се разговара о правилној исхрани код ученика и особа из окружења. Спровођење обуке за оне који су са ученицима у непосредном контакту да прошире знања из области исхране, и да више,вештије, отвореније разговарају о исхрани која утиче на здравље. Унапређење комуникацијске вештине наставника, као и унапређене вештине тимске комуникације. Оспособљавање васпитача, учитеља,наставника за препознавање ситуација неправилне исхране и приказ активности којима се мотивишу ученици да се правилно хране. Укључивање деце у радионице и забавне игре везане за исхрану. Подстицати креативности наставника да сами осмишљавају различите начине реализације појединих садржаја из програма. Размена примера добре праксе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПрограм и правила радаУлазни тестРезултати истраживачког рада везаног за правилну исхрану децеПринципи правилне исхранеПирамида правилне исхранеПаузаГрупе намирница из пирамидеРадионица: прављење дневног јеловника за здраву особу ПаузаИсхрана као фактор ризика за јављање болестиРезултати истраживања у Саветовалишту за исхрану ЗЦ.Поруке потрошачима у избору хранеШта значи одговорно користити храну?Корисни савети за здраву исхрануРадионица: која храна сигурно води у болестПаузаКако се хране школарци?Заволети здраву храну. Наши предлози за активностиСаветници у учењуИзлазни тестевалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1.500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Славица Петровић-Тадић, Верица Лукић 25 3.92
2 Средња школа " Бранко Радичевић" Рума Верица Лукић, Славица Петровић-Тадић 23 3.99
3 ОШ "Петар Тасић" Браће Малетић бр 1 Лешница Верица Лукић, Славица Петровић-Тадић 27 3.99

Укупно учесника: 75 | Просечна оцена: 3.97