Видео лекције – наставна средства савременог образовања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 420  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Зоран Милојевић, Економско-трговинска школа Бор; Радмила Николић, Економска школа „Нада Димић” Земун; Елена Спасић Митрановић, Економско-трговинска школа Бор; Ирена Ранчић, ОШ „Бранко Радичевић” Бор

Радмила Николић, Економска школа „Нада Димић” Земун; Елена Спасић Митрановић, Економско-трговинска школа Бор; Ирена Ранчић, ОШ „Бранко Радичевић” Бор

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за креирање дидактичко-методичког материјала у видео формату. Унапређивање рада наставника кроз нове начине рада на часовима и употребе видео материјала као наставног средства.

Упознавање учесника са мултимедијом као савременим наставним средством. Оспособљавање учесника за организацију часа са употребом видео садржаја. Оспособљавање учесника за рад на интернет сервису за отпремање и дистрибуцију видео садржаја. Оспособљавање учесника за креирање дидактичко-методичког материјала у видео формату за наставне садржаје. Оспособљавање учесника за креирање соптсвеног видео канала за креирање и дистрибуцију видео лекција.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Мултимедија као наставно средство 2. недеља Филмови у наставном процесу 3. недеља Сервиси за видео материјале 4. недеља Уређивање видео снимака 5. недеља Завршни рад Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 37

3.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 4 3.9
2 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 4 3.95
3 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 3 3.97
4 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 18 3.96
5 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 10 3.91
6 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 48 3.97
7 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 10 3.97
8 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 8 3.98
9 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 11 4
10 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 13 3.98
11 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 5 4
12 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 35 3.98
13 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 33 3.98
14 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 50 3.98
15 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 42 3.98
16 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 32 3.99
17 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 22 3.98
18 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 7 3.97
19 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 12 3.98
20 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 20 3.99
21 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 15 3.97
22 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 15 3.99
23 Радмила Николић, Ирена Ранчић 14 3.98
24 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 11 3.97
25 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 11 3.95
26 Радмила Николић, Елена Спасић Митрановић 9 3.97

Укупно учесника: 462 | Просечна оцена: 3.97