Управљање тимовима

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 156  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Јелена Вемић Ђурковић, Професор, Универзитет Едуконс, Факултет Пословне економије; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор; Владимир Станковић, Магистар наука, Техничка школа Бор; Катерина Пајић, , Економско-трговинска школа Бор;

Јелена Вемић Ђурковић, Професор, Универзитет Едуконс, Факултет Пословне економије; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор; Владимир Станковић, Магистар наука, Техничка школа Бор; Катерина Пајић, , Економско-трговинска школа Бор

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење компетенција за стварање, вођење, оцењивање успешности школских и предшколских тимова. Оснаживање вештина комуникације и сарадње у оквиру тима а тиме и подизање квалитета рада установе.

Упознавање полазника са сврхом, одликама и предностима доброг тима. Препознавање различитих потреба и улога у тиму и самопроцена полазника као члана тима. Оспособљавање полазника да креира функционалан тим састављен од колеге и ученика/деце. Унапређење комуникацијских и вештина преговарања и мотивисања. Оспособљавање полазника за решавање проблема у тиму. Оспособљавање полазника за вођење састанака, делегирање послова и одговарање изазовима који се у раду тима јављају. Оспособљавање полазника за повећање продуктивности тима. Оспособљавање за самопроцену вођења тима, оцењивање рада и успешности тима

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаШта је тим?2. недељаСтварање продуктивног тима3. недељаВођење тима4. недељаРешавање проблема у тиму5. недељаОцењивање успешности тимаАнализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 40

Цена по учеснику износи 3400 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 24 3.86
2 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 33 3.91
3 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 23 3.96
4 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 49 3.96
5 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 39 3.96
6 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 41 3.98
7 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 30 3.97
8 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 8 3.93
9 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 37 3.97
10 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 20 3.98
11 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 59 4
12 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 36 3.97
13 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 23 3.97
14 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 32 3.98
15 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 29 3.97
16 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 28 3.99
17 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 40 3.99
18 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 45 3.98
19 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 11 3.96
20 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 12 3.96
21 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 23 3.99
22 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 49 3.96
23 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 56 3.98
24 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 47 3.98
25 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 32 4
26 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 16 3.96
27 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 23 3.97

Укупно учесника: 865 | Просечна оцена: 3.97