Превенција проблема понашања кроз оснаживање позитивног развоја ученика

Каталошки број програма: 67  

Не

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине, Беле Бартока 58/22, 11211 Београд, office@cepora.org, 0605689421, 0631757565,

Лидија Буквић, lidija.bukvic@cepora.org, 0605689421, 0605689421,

Бранислава Поповић-Ћитић, Ванредни професор , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију;

Бранислава Поповић-Ћитић, Ванредни професор , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Марија Нешић, асистент, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Лидија Буквић, /, ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладин; Весна Поповић, /, Градски центар за социјални рад Београд; Ана Пајовић, /, Градски центар за социјални рад Београд;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење знања и вештина о савременим приступима и техникама развојне превенције проблема понашања

Програмом обуке унапредила би се: знања о карактеристикама проблема понашања; вештине правовременог препознавања проблема понашања ученика; знања о факторима који утичу на настанак и развој проблема понашања; знања о моделима подстицања позитивног развоја ученика; знања о ефективним превентивним приступима у пракси; вештине планирања превентивних активности у школском окружењу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПроблеми понашања: карактеристике и развојне фазеРизични и протективни фактори проблема понашања2. данМодели подстицања позитивног развоја ученикаЕфективни приступи превенцији проблема понашања

30

дана: 2
бодова: 16

5.000 динара. Цена обухвата: радни материјал за извођење обуке (оловке, папир, стикери, фасцикле), сертификате за полазнике, приручник за учеснике, презентације са обуке, освежење за време обуке, ручак за време обуке, хонорар аутора и реализатора програма, трошкове организације обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа "Дрво арт", Цара Душана 23, Београд Марија Нешић, Лидија Буквић 30 3.71
2 Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић Бранислава Поповић-Ћитић, Лидија Буквић 15 3.87

Укупно учесника: 45 | Просечна оцена: 3.79