На путу кроз време

Каталошки број програма: 499  

Не

Удружење наставника Доситеј Обрадовић, Олге Алкалај 4, udruzenje.dositej@hotmail.com, 0642828154, 0603243478,

Драгана Мишић, udruzenje.dositej@hotmail.com, 0116167809, 0642828154,

Драгана Мишић, , ОШ "Јелена Ћетковић" Шеста београдска гимназија; Петар Панић, мастер историјских наука, XII београдска гимназија;

Драгана Мишић, , ОШ "Јелена Ћетковић" Шеста београдска гимназија; Петар Панић, мастер историјских наука, XII београдска гимназија; Перо Јелић, , Основна школа Вељко Дугошевић ; Весна Панић, , ОШ "Ђорђе Крстић"

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Прожимање теоријског и практичног у настави унапређење међуљудских односа, развијање међунационалне толеранције примери добре праксе оспособљавање наставника за прилагођавање наставе савременим достигнућима афирмација међупредметне корелације

Примениће стечено знање и вештине у реализацији наставног програма,развиће комуникацијске вештине код наставника размениће искустава упознати се са примерима добре праксе оснаживање наставника да развијају ваннаставне активности Креирање садржаја према исходима и стандардима промене у окружењу и раду школе већа заинтересованост локалне заједнице да улаже у образовање и усавршавање наставника примена вертикалне и хоризонталне корелације бољи резултати у самовредновању рада школе Оснаживање наставничких компетенција за употребу различитих модела стицања знања и вештина већа употреба ИКТ у настави унапређивање етоса у школи и самовредновању имплементација модела"учионица без зидова"развиће се међунационална и међуконфесионална толеранција

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данПредстављање програмаРеализација посете ПанчевуПутовање од Панчева до КовачицеПосета КовачициПутовање од Ковачице према ИдворуПосета ИдворуПауза за ручакПутовање према Царској бариПосета Царској бариПутовање према ЗрењанинуПосета ЗрењанинуПовратак у Београд2. данУводни део Реализација приказа садржаја излета кроз више модела часаРеализација примера корелације на једном одабраном садржајуПауза за освежењеДефинисање метода и техника рада усмерених на примену стечних вештинаПауза за ручакДефинисање исхода и стандарда кроз планирани садржај који би се реализоваоОдабир материјала за представљање обуке на блогу и друштвеним мрежамаПауза за освежењеКако успешно реализовати екскурзијуЕвалуација и подела сертификата

30

дана: 2
бодова: 16

Група од 30 учесника = 75.000,00 2 реализатора х 2 дана = 2х(2х10.000,00) бруто износ Штампани материјал и папир за радионице 10.000,00 бруто износ Путни трошкови и освежење за време обуке 10.000,00 бруто износ Трошкови одржавања сајта, блога и ФБ странице, 10.000,00 бруто износ Трошкови издавања сертификата 5.000,00 бруто износ