Употреба онлајн игара у настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 592  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Далибор Тодоровић, , ОШ „Сретен Младеновић Мика” Ниш; Наташа Мајстровић, , ОШ „Змај Јова Јовановић”, Рума;

Далибор Тодоровић, , ОШ „Сретен Младеновић Мика” Ниш; Наташа Мајстровић, , ОШ „Змај Јова Јовановић”, Рума; Лазар Ранђеловић, Образовно креативни центар, Бор

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника да користе савремене наставне методе помоћу информационо - комуникационих технологија, употребом игара у настави.

Упознавање наставника са појмом гејмификације и различитим врстама игара; Оспособљавање наставника за израду онлајн игара. Обучавање наставника за примену игара у различитим етапама часа. Упознавање наставника са низом алата које могу користити да би својим ученицима дизајнирали игре које се могу применити у настави. Подстицање наставника за употребу савремених информационо-комуникационих технологија у циљу повећања мотивације ученика за учење.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Зашто користити игре у настави?2. недељаПројектно - оријентисана настава помоћу коришћења игара у настави3. недељаШта можемо научити помоћу игара и виртуелне реалности4. недељаКреирање игара за наставуАнализа рада на семинару

30

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Далибор Тодоровић, Наташа Мајстровић 17 3.91
2 Далибор Тодоровић, Наташа Мајстровић 12 3.91
3 Далибор Тодоровић, Наташа Мајстровић 15 3.97
4 Далибор Тодоровић, Наташа Мајстровић 5 3.96
5 Далибор Тодоровић, Наташа Мајстровић 12 3.98
6 Далибор Тодоровић, Наташа Мајстровић 15 3.97
7 Далибор Тодоровић, Наташа Мајстровић 41 4
8 Далибор Тодоровић, Наташа Мајстровић 19 3.99

Укупно учесника: 136 | Просечна оцена: 3.96