ГРАЂАНСКИМ ВАСПИТАЊЕМ ГРАДИМО ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ

Каталошки број програма: 281  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447, 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Снежана Јовић, спец. за методику грађанског васпитања, ОШ „Ж. Љујић„, Нова Варош; Драган Кувељић, спец. за методику грађанског васпитања, ОШ „М.,Стиковић„, Пријепоље

Снежана Јовић, спец. за методику грађанског васпитања, ОШ „Ж. Љујић„, Нова Варош; Драган Кувељић, спец. за методику грађанског васпитања, ОШ „М.,Стиковић„, Пријепоље

изборни и факултативни предмети

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Повећање ефеката реализације ГВ-а, оснаживањем полазника обуке за подршку развоју личности ученика, који ће стварањем толерантне средине омогућити ученицима да, кроз садржаје ГВ-а радионичарским начином рада, упознају и прихвате позитивне вредности.

Да се полазници обуке сензибилишу за позитивне вредности које промовише изборни предмет Грађанско васпитање; Да се полазници обуке оспособе за поступке који ће им омогућити стварање толерантне средине за учење, како би ученици били спремни да прихвате понуђене вредности; Да полазници обуке науче да користе садржаје изборног предмета за промовисање позитивних вредности кроз подстицање одговорности и развијање солидарности код ученика, подстицање иницијативе и пружање шансе сваком ученику да активно учествује – кроз слободно исказивање мисли, ставова, уверења; Да се полазници обуке оснаже у примени радионичарског начина рада у реализацији ГВ-а, кроз упознавање са улогом водитеља, карактеристикама и начелима радионичарског начина рада.

наставник разредне наставе
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан 1. ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ ПАУЗА 2. СТВАРАЊЕ ТОЛЕРАНТНЕ СРЕДИНЕ ПАУЗА 3. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ и ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ ПАУЗА 4. ПРЕДНОСТИ РАДИОНИЧАРСКОГ НАЧИНА РАДА ПАУЗА 5. КОЛИКО НАС ЈЕ ДОТАКЛО И КАКО ДАЉЕ

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Аранђеловац, ОШ "Милан Илић Чича", Књаза Милоша 88 Снежана Јовић, Драган Кувељић 25 3.99
2 Основна школа "Живко Љујић", Ђачка 18, Нова Варош Снежана Јовић, Драган Кувељић 20 3.94

Укупно учесника: 45 | Просечна оцена: 3.97