Монтесори радионице за израду дидактичког материјала – узраст од 6 до 12 година

Каталошки број програма: 495  

Не

Основна школа Драган Ковачевић, Шафарикова 8, skoladk@eunet.rs, 0113225236, 063279981, 0113223328

Силвана Плавшић, skoladk@eunet.rs, 0113225236, 063279981, 0113223328

Тамара Ходалић, Дипломирани дефектолог, ОШ ''Драган Ковачевић'';

Тамара Ходалић, Дипломирани дефектолог, ОШ ''Драган Ковачевић''; Милица Калиновић, Дипломирани васпитач, ОШ ''Драган Ковачевић'';

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање наставника са основама Монтесори педагогије и специфичностима Монтесори материјала за узраст од 6 до 12 година. Оспособљавање наставника за израду материјала који могу користити при реализацији редовног наставног плана и програма.

Теоријским уводом упознати наставнике са појмовима својственим Монтесори педагогији: Велике лекције, средина за учење, периоди посебне осетљивости Презентацијом материјала упознати наставнике са њиховим основним карактеристикама Разумевање како се материјал може интегрисати и применити у редовни наставни план и програм Овладати техникама и вештинама израде дидактичког материјала са елементима Монтесори педагогије

наставник разредне наставе
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
стручни сарадник у школи

1. данУпознавање са Монтесори школским програмом, историјат и данашњицаМонтесори материјал за узраст од 6 до 12 годинаРадионица из области језика- врста речиРадионица из области језика- служба речиСредина за учење2. данМатематички умМонтесори материјали за област математике по подручијимаРадионица израде математичког материјала за сабирање и одузимањеРадионица израде дидактичког материјала за множење и дељењеИгра тишине- поздрав

30

дана: 2
бодова: 16

5 400 РСД + по учеснику, цена обухвата надокнаде реализаторима, радно- потрошни материјал за учеснике. Трошкови пута и смештаја нису урачунати.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Тамара Ходалић, Милица Калиновић 30 3.99

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.99