Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционално развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду

Каталошки број програма: 743  

Не

Savez udrženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije, Kapetan Mišina br 6, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, ,

Jasmina Marković, jasminamarkovic@live.com, 0116152511, 0638416524,

Дејан Стевановић, Др сци. мед, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и ом; Јасмина Марковић, , ПУ "Чика Јова Змај";

Дејан Стевановић, Др сци. мед, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и ом; Јасмина Марковић, , ПУ "Чика Јова Змај"; Дубравка Кобац, , ПУ,,Чика Јова Змај''; Тања Матић, , ПУ„Чика Јова Змај„; Марина Филиповић, , ПУ„Чика Јова Змај„; Тијана Антин Павловић, , ;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Оспособљавање медицинских сестара/васпитача у предшколским установама за рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце као и за пружање подршке деци са овим поремећајима

Стицање основних знања о говорно-језичком развоју детета Упознавање са поремећајима говора, комуникације и социо-емоционалног развоја деце Овладавање вештином систематског препознавања одступања у развоју детета применом упитника Специфичне технике рада са децом са акцентом како укључити дете са поремећајем Примена различитих техника за праћење напредовања деце, израда педагошког профила и ИОП-а Израда дидактичких средстава и њихова примена у раду са децом Како применити модел тимског рада у практичним приступима детету са поремећајем и породици

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данПартнерство истраживача и практичараГоворно-језички развој деце предшколског узраста паузаПрепознавање поремећаја развоја мале деце паузаПримена различитих техника за праћење напредовања деце,сарадња са породицомпаузаСарадња са породицом,технике рада са децом,израда дидактичких средстава

30

дана: 1
бодова: 8

Укупан нето износ који се уплаћује ауторима програма износи 1500,00 динара пута број учесника. У износ су урачунати: надокнада предавачима, трошкови штампања материјала за учеснике и уверења учесницима. Цена се увећава за путне трошкове

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 PU Savski Venac,vrtić Kraljica Jelena Anžujska,Višegradska 27,Beograd Дејан Стевановић, Јасмина Марковић, Тања Матић 22 3.95
2 Предшколска установа ,,Наша радост" , вртић ,,Шумица", ул. Банијска бб,Суботица Дејан Стевановић, Јасмина Марковић, Тања Матић 29 3.91
3 Предшколска установа ,,Влада Обрадовић Камени",ул.Школска 6,Пећинци Дејан Стевановић, Јасмина Марковић, Тања Матић 22 3.97
4 Предшколска установа ,,Бошко Буха",ул.Душана Јерковића 17а,Инђија Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 30 3.99
5 PU ,,Sunce" ul. Vuka Kardžića 4,Gornji Milanovac Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 26 3.85
6 Предшколска установа ,,11.април",вртић ,,Зека",Булевар Зорана Ђинђића 55,Нови Београд Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 29 3.92
7 Предшколска установа,,Нада Наумовић",вртић,,Лане",ул.Црвене заставе бб, Крагујевац Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 29 3.98
8 Предшколска установа,,Милица Ножица",вртић ,,Бамби", Насеље ослободилаца Ваљева бб,Ваљево Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 29 3.99
9 Предшколска установа,,Бамби",Моше Пијаде 66,Бор Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 30 3.99
10 Предшколска установа ,,Полетарац" ул.Владимира Хурбана 13, Стара Пазова Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 30 3.97
11 Предшколска установа ,,Галеб", ул.Извидница 17,Петровац на Млави Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 30 3.94
12 Предшколска установа ,,11.април" ,вртић ,,Маја", ул.Грамшијева 2а, Нови Београд Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 30 3.96
13 ПУ,,Полетарац",вртић ,,Свети Сава", ул.Барајевска 7а,Барајево Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 30 3.96
14 ПУ,,Наша радост", вртић ,,Санда Марјановић" ул.Пазинска 4, Суботица Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 29 3.97
15 ПУ ,,Др Сима Милошевић",вртић ,,Оаза", ул. Батајнички друм 23 Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 30 3.99
16 ПУ ,,Др Сима Милошевић",вртић ,,Оаза", ул. Батајнички друм 23 Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 28 3.98
17 ПУ,,Младост", ул. Луг 1, Нови Пазар Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 30 3.99
18 Предшколска установа ,,Чика Јова Змај",вртић ,,1001 радост",Струмичка 88а,Београд Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 29 3.99
19 ПУ ,,Др Сима Милошевић",вртић ,,Оаза", ул. Батајнички друм 23 Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 18 3.99

Укупно учесника: 530 | Просечна оцена: 3.96