Могућности примене пројектне наставе у дигитално доба

Каталошки број програма: 492  

Не

Омладински истраживачки центар Гимназијалац Краљево, Доситејева 44, 36000 Краљево, oic.gimnazijalac@gmail.com, 036336201, ,

Марина Панић, oic.gimnazijalac@gmail.com, 036336201, 062332531,

Марсела Ескенази Милутиновић, Дипломирани педагог, ПХШ ''Др Ђорђе Радић'' Краљево; Гордана Петровић, диоломирани машински инжењер, Машинска техничка школа „14.октобар” Краљево;

Марсела Ескенази Милутиновић, Дипломирани педагог, ПХШ ''Др Ђорђе Радић'' Краљево; Гордана Петровић, диоломирани машински инжењер, Машинска техничка школа „14.октобар” Краљево; Марина Панић, професор језика и књижевности, Гимназија;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање знања и вештина наставника за примену пројектне наставе уз подршку инфомационо комуникационих технологија у настави и ваннаставним активностима у циљу развоја међупредметних компетенција ученика.

Стицање знања о потребним вештинама за 21. век. Обучавање наставника за подстицање развоја кључних и међупредметних компетенција ученика. Обука наставника за примену пројект методе, ИКТ-а и сарадничког учења као могућих метода за развој међупредметних компетенција у наставним и ваннаставним активностима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данРазвој општих међупредметних и кључних компетенција код ученика ПаузаКарактеристике и фазе пројектне наставе, примена пројект методе, сарадничко учењеПаузаПримена ИКТ-а у пројектној настави ПаузаПримери добре праксе у примени ИКТ-а у раду са ученицима у реализацији пројектне наставе

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара за групу до 30 учесника је 35 000,00 динара, плус трошкови пута. Спецификација: хонорар за водитеље, материјал за учеснике, потрошни материјал, сертификати. У зависности од дестинације, трошкови ноћења. Цена по учеснику: 1200,00 динара за групу од 30 учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија „Вељко Петровић“ Сомбор Марсела Ескенази Милутиновић, Гордана Петровић 30 3.82
2 Средња стручна школа, Косовска бр.8, Крагујевац Марсела Ескенази Милутиновић, Гордана Петровић 27 3.9
3 Економска школа Крагујевац Марсела Ескенази Милутиновић, Гордана Петровић 27 3.86
4 Гимназија и економска школа ''Доситеј Обрадовић'' Бачка Топола Гордана Петровић, Марина Панић 30 3.68
5 Гимназија Врњачка Бања Марсела Ескенази Милутиновић, Гордана Петровић 29 3.79
6 Гимназија Рашка, Омладинска бб, Рашка Марсела Ескенази Милутиновић, Гордана Петровић 28 3.87
7 Средња школа Брус Марсела Ескенази Милутиновић, Гордана Петровић 30 3.91
8 Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац Марсела Ескенази Милутиновић, Гордана Петровић 28 3.93
9 Гимназија "Светозар Марковић" Суботица Гордана Петровић, Марина Панић 30 0
10 Регионални центар Крагујевац Марсела Ескенази Милутиновић, Гордана Петровић 20 3.91
11 Зум платформа Марсела Ескенази Милутиновић, Гордана Петровић 25 3.89
12 Политехничка школа Крагујевац, Косовска 8 Марсела Ескенази Милутиновић, Гордана Петровић 12 3.92

Укупно учесника: 316 | Просечна оцена: 3.54