Пажња као предуслов успешне наставе

Каталошки број програма: 528  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Александра Јовановић Ђукић, дипломирани психолог, Техничка школа „Радоје Љубичић„, Ужице; Драгана Ђурић, дипломирани психолог, Ужичка гимназија, Медицинска школа Ужице

Александра Јовановић Ђукић, дипломирани психолог, Техничка школа „Радоје Љубичић„, Ужице; Драгана Ђурић, дипломирани психолог, Ужичка гимназија, Медицинска школа Ужице

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање наставника са појмом, функцијама, развојем и значајем пажње у наставном процесу

- Упознавање наставника са појмом, врстама и карактеристикама пажње - Указивање на повезаност између пажње и других когнитивних, емоционалних и мотивационих процеса - Едукација наставника о развоју, привлачењу, одржавању и унапређивању пажње - Практична примена знања, техника и активности везаних за процес пажње у настави

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник д

1. дан 1. Функције, појам и врсте пажње 2. Пажња и мишљење и учење; пажња и други процеси 3. Развој пажње; овладавање процесом пажње 4. Пажња у настави – планирање и реализација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Краљ Петар Први - Ниш Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 29 3.97
2 Техничка школа -Бор Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 29 3.95
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 17 3.92
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 24 3.96

Укупно учесника: 99 | Просечна оцена: 3.95